Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą. Panel eksperta

O komunikacji między zamawiającym a wykonawcą

Jakie dalekie mogą być konsekwencje, jeśli między zamawiającym a wykonawcą zawiedzie komunikacja?

Damian Michalak, radca prawny i ekspert zamówień publicznych, weźmie udział w XXI Zjeździe Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych. Pan Damian spotka się z Państwem 11 kwietnia na panelu dyskusyjnym otwierającym wydarzenie, oraz 12 kwietnia na panelu indywidualnym.

Jak w praktyce zaprojektować i przeprowadzić ofertę, w której komunikacja między stronami będzie praktyczna, bezproblemowa i zgodna z ustawą? Co robić w przypadku, kiedy występują problemy w komunikacji? Czy elektronizacja pomoże zamawiającym i wykonawcom w efektywniejszym porozumiewaniu się?

Zapraszamy na spotkanie Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą po elektronizacji zamówień publicznych, które poprowadzi Damian Michalak. Zachęcamy uczestników do aktywnej dyskusji oraz zadawania pytań w trakcie panelu.

Zobacz zapowiedź wystąpienia eksperta poniżej.

Sylwetka eksperta

Damian Michalak - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, właściciel kancelarii prawnej wspierającej uczestników rynku zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora publicznego oraz inwestorów realizujących inwestycje publiczne.

Od ponad siedmiu lat specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych i partnerstwie publiczno-prywatnym doradzając w aspektach związanych ze wskazaniem optymalnego modelu realizacji zamówienia, przygotowaniem dokumentacji związanej z procedurą udzielenia zamówienia, wsparciem merytorycznym na etapie negocjacji z inwestorami i sporządzaniem projektów umów dotyczących zamówień publicznych PPP i koncesji.

Kiedy odbędą się punkty programu eksperta?

Zapraszamy na panel indywidualny Damiana Michalaka w trakcie XXI Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych w Warszawie. Posłuchaj eksperta 11 kwietnia na panelu dyskusyjnym oraz 12 kwietnia na panelu indywidualnym:

9:30 – 10:45 - Panel indywidualny: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą po elektronizacji zamówień publicznych

Wyzwania związane z nowym Prawem zamówień publicznych

Od kiedy znowelizowano Prawo zamówień publicznych w 2016 r., zarówno wykonawcy jak i zamawiający rozpoczęli zmagania z wdrażaniem rozwiązań pozwalających na wszczęcie i przeprowadzenie pełnego postępowania w sposób elektroniczny. Lata 2018 i 2019 są równie przełomowe dla zamówień publicznych.

Dlatego tematem przewodnim XXI Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych jest elektronizacja zamówień publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa oraz planowanych zmian.

Przeczytaj nasz poprzedni tekst Co będą robić eksperci zamówień publicznych w Teatrze Kamienica? WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH