Platforma e-Zamówienia jednak nie w tym roku?

Platforma e-Zamówienia jednak nie powstanie?

Kilka dni temu UZP podało informację o odstąpieniu od umowy z wykonawcą platformy. Jako powód odstąpienia od umowy podano zwłokę wykonawcy w realizacji umowy. Co teraz czeka e-zamówienia?

Treść komunikatu, który pojawił się na stronie UZP 13-03-2019:

W dniu 11 marca 2019 r. zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu w całości od Umowy na zaprojektowanie i wdrożenie Platformy e-Zamówienia, zawartej 6 kwietnia 2018 r. z DXC TECHNOLOGY Polska Sp. z o.o. (dawniej: ENTERPRISE SERVICES Polska Sp. z o.o.), z powodu zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy.

Informując o powyższym, przypominamy, że pozostaje do Państwa dyspozycji udostępniony przez UZP i MC miniPortal, umożliwiający komunikację elektroniczną między zamawiającym i wykonawcami. Jednocześnie zapewniamy, że Urząd będzie kontynuował prace związane z elektronizacją zamówień publicznych.

Krok wstecz dla elektronizacji

Elektronizacja zamówień publicznych miała w Polsce stać się faktem najpóźniej 18 października 2018 r. Już w maju 2017 miał zostać ogłoszony przetarg na platformę do e-zamówień. Już wtedy zaczęły się opóźnienia – ostatecznie ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie platformy opublikowano w październiku 2017 r.

Platforma do e-zamówień miała powstać na mocy dyrektywy UE, zgodnie z którą państwa członkowskie muszą wprowadzić obowiązkową komunikację w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Platforma miała być gotowa w 2020 r., a korzystać z niej miało nawet 15 tys. Zamawiających.

Ministerstwo miało świadomość, że nie zdąży z wprowadzeniem jednolitego i ostatecznego narzędzia, które realizowałoby wspomnianą dyrektywę. Dlatego wprowadzono Miniportal, czyli platformę dla zamawiających i wykonawców, który miał być narzędziem zastępującym platformę e-Zamówienia do czasu jej ostatecznego powstania.

Porblemy z platformą e-Zamówienia. Czy Miniportal wystarczy?

Jak wspomniała nasza ekspertka, Iwona Holka, celem elektronizacji jest kompleksowe przeprowadzenie postępowania za pomocą kanału komunikacji elektronicznej. System informatyczny ma należycie zabezpieczyć ofertę do terminu jej otwarcia oraz rozliczać i rejestrować czynności na wszystkich etapach postępowania za pomocą kanału komunikacji elektronicznej.

Niestety, Miniportal – rozwiązanie zaproponowane w formie zastępczej przez Ministerstwo Cyfryzacji – nie może być traktowane jako ostateczne rozwiązanie. Miniportal zapewnia wyłącznie możliwość składania ofert i zabezpiecza minimum wymagań dyrektywy. Umożliwia komunikację elektroniczną, ale pełna elektronizacja postępowania poprzez to narzędzie nie jest możliwe.

Całość webinaru, łącznie z wypowiedzią p. Iwony, znajduje się w EduStrefie, w zakładce filmy. Uwaga – aby obejrzeć webinar, należy wcześniej zalogować się do EduStrefy.

Niepokoje w zamówieniach publicznych

Rok 2019 zaczął się nieco nieszczęśliwie dla branży zamówień publicznych. Różnice zdań między KIO a Ministerstwem, zastanawiające wyroki dot. podpisu elektronicznego czy skanów wstrząsnęły branżą. Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy czują się coraz mniej pewnie wobec zmieniającego się orzecznictwa i powstających niejasności.

Również na naszym forum w EduStrefie zalogowani użytkownicy dyskutują nad ostatnim komunikatem UZP.

Temat elektronizacji jest obecny w dyskursie od 2017 r. Wiosną 2018 r. postanowiono o przystąpieniu do stworzenia platformy e-zamówienia.

Jednak w tym momencie ciężko przewidywać, kiedy platforma ostatecznie powstanie. Ministerstwo nie podało nawet przybliżonej daty, zapewniając jednak, że prace nad projektem trwają.

Jak zamawiający i wykonawcy mogą poradzić sobie w dość trudnej sytuacji, w jakiej postawiono branżę zamówień publicznych? Zapraszamy na szkolenia z elektronizacji - sprawdź zbliżające się szkolenia na naszej stronie. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH