Zamówienia publiczne w pierwszym kwartale 2019 r.

Urząd Zamówień Publicznych opublikował pierwszy w tym roku informator podsumowujący zamówienia publiczne w 1 kwartale 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym informatorem Urzędu Zamówień Publicznych (część 1/2019). Pełna treść informatora dostępna jest w EduStrefie, w zakładce E-BOOKI. Celem informatora jest podsumowanie najważniejszych działań, wydarzeń, regulacji prawnych i interpretacji dotyczących zamówień publicznych w pierwszym kwartale 2019 r.

E-faktury w zamówieniach publicznych

Od 18 kwietnia b.r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w kontekście zamówień publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Nakładają one na zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. Więcej o e-fakturowaniu pisaliśmy w poprzednim wpisie.

Dopuszczalność „skanu oferty” w postępowaniu o zamówienie publiczne

W analizowanym okresie uzyskaliśmy również opinię uwzględniającą stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uzyskane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dopuszczalności skanu ofert. Pełny opis opinii znajduje się w EduStrefie, w zakładce e-booki. Główne wnioski wynikające z tej opinii są następujące:
  1. Jeśli oferta, która oryginalnie została sporządzona jako papierowa następnie zostanie przekształcona do postaci elektronicznej (np. przez skan), to powinno się uznać ją za dokument elektroniczny.
  2. Jeśli pierwotnie dokument został sporządzony w postaci papierowej, a później został przekształcony w dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stanowiący odwzorowanie dokumentu), to nie zawsze będzie uznany za elektroniczną kopię. Wszystko zależy od kontekstu jego wystawiania i jego złożenia.
  3. W przypadku zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty.
  4. Należy uznać za dokument elektroniczny ofertę stanowiącą wolę wykonawcy bez różnicy, czy została stworzona wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy poprzez przekształcenie postaci papierowej (do postaci elektronicznej), jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

E-Zamówienia? Nie tak szybko

W marcu dostaliśmy informacje, że wykonawca wybrany do zaprojektowania i wdrożenia portalu E-Zamówienia, czyli docelowej platformy do elektronicznych zamówień, który ostatecznie miał zastąpić miniPortal wycofał się z realizacji umowy. W związku z powyższym zamawiający, którzy są zobowiązani do prowadzenia elektronicznych postępowań mają dotychczasowe możliwości ich ogłaszania – za pomocą platform komercyjnych, miniPortalu lub platform dedykowanych. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych tygodni zostanie ogłoszone nowe postępowanie na budowę rozwiązania docelowego.

Podpisy kwalifikowane przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 ważne?

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało opinię z możliwością stosowanie algorytmu funkcji SHA-1 w podpisach kwalifikowanych. Wynikało z niego, że podpisy złożone z ważnymi certyfikatami i przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 są ważne. Dla zamawiających oznacza to, że nie można odrzucać oferty tylko z powodu opatrzenia jej elementów (a także wniosków, JEDZa, oświadczeń i innych dokumentów) kwalifikowanym podpisem, w którym zastosowano ten algorytm.

Co z nowym Prawem zamówień publicznych?

Wciąż czekamy na decyzję, co z nowym Pzp, które prawdopodobnie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wg. Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy jest w tej chwili w Komitecie do Spraw Europejskich. Czekamy na decyzje w tej sprawie. Na te i inne tematy porozmawiamy na najbliższych szkoleniach z zakresu zamówień publicznych. Pełny kalendarz na czerwiec i lipiec jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Zapraszamy! WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH