Studium Zamówień Publicznych

Zapewne znacie już ofertę naszych szkoleń otwartych i zamkniętych, ale czy wszyscy wiecie, że APEXnet organizuje również Studium Zamówień Publicznych? To świetna opcja, dla tych z Was, którzy chcą poznać zamówienia publiczne w najszerszym stopniu. Plusem jest półweekendowy tryb studium. Nie musisz opuszczać dni pracy!

Studium Zamówień Publicznych to:
 • Pełna wiedza w 5 weekendów
 • Praca warsztatowa i wymiana doświadczeń
 • Profesjonalne materiały szkoleniowe
 • Zaświadczenie o ukończeniu Studium Zamówień Publicznych akredytowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • Nawiązanie cennych kontaktów branżowych, a nawet przyjaźni
 • Najlepsze opinie absolwentów
Studium skierowane jest do osób, które:
 • pracują, lub zamierzają pracować na samodzielnych stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi, zarówno ze strony Zamawiających, jak i Wykonawców.
 • pracują w departamentach związanych z inwestycjami, funduszami unijnymi
 • przygotowują oferty po stronie Wykonawcy
W programie Studium:
 • Zasady udzielania zamówień publicznych, akty prawne
 • Analiza przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ćwiczenia
 • Licytacja elektroniczna – warsztaty
 • Środki ochrony prawnej, kiedy i jakie stosować?
 • Umowa w sprawie zamówień publicznych
 • Specyfika zamówień publicznych na roboty budowlane
 • Zasada konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków UE
 • Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle obowiązujących przepisów - ćwiczenia
 • Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych
 • Zasady gospodarowania środkami publicznymi
 • Zamówienia publiczne w związku z ustawą o finansach publicznych
 • Kontrola zamówień publicznych w Polsce
 • Odpowiedzialność karna i administracyjna w prawie zamówień publicznych
 • Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle kontroli Prezesa UZP
Podsumowaniem Studium jest egzamin końcowy, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o ukończeniu Studium Zamówień Publicznych akredytowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. UWAGA! Tę edycję Studium organizujemy, aż w dwóch miastach! Masz do wyboru Warszawę lub Katowice. Warszawa- zapisz się na stronie http://www.apexnet.com.pl/home/szkolenie/26/szkolenie-studium-zamowien-publicznych-xxii-edycja Katowice- zapisz się na stronie http://www.apexnet.com.pl/home/szkolenie/923/szkolenie-studium-zamowien-publicznych-xxiii-edycja ZAPRASZAMY WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH