Unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne

Unieważnienie postępowania PZP z uwagi na błąd portalu? Czy to na pewno wina zamawiającego? Elektronizacja to prawdziwa rewolucja w świecie zamówień publicznych. Zamawiający mają wybór – mogą skorzystać z  dostępnych na rynku portali komercyjnych lub portalu przygotowanego indywidualnie dla zamawiającego. Co, jeśli któryś z nich zawiedzie?

Unieważnienie postępowania przez błąd portalu

Co zrobić, kiedy pomimo należytej staranności zawodzi narzędzie teleinformatyczne? Co zrobić, kiedy okazuje się, że wykonawca nie może złożyć oferty z uwagi na błąd portalu/platformy? Zamawiający starają się sprostać obowiązkom elektronizacji a wykonawcy, którzy ubiegając się o udzielenie zamówień publicznych, muszą poznać działanie wielu portali. Zgodnie z art. 10 b ustawy Pzp zamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz ich właściwości techniczne były: - niedyskryminujące - ogólnie dostępne oraz - interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu. Więcej o platformach do elektronicznych przetargów mówimy na szkoleniu dedykowanym zamawiającym, którzy stoją przez poważną decyzją wyboru platformy. Jak wybrać platformę do elektronicznych zamówień? Sprawdź!

 

unieważnienie postępowania PZP

 

Unieważnienie postępowania, a przepisy PZP

Nawet jeśli wadliwe działanie platformy wynika z wadliwości narzędzia, a nie działań zamawiającego, dochodzi do uchybienia przez zamawiającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 10 b ustawy Pzp i może wpływać na kolejne czynności lub zaniechania zamawiającego w postępowaniu. Tym samym zamawiający nie może ignorować kwestii sposobu funkcjonowania portalu/platformy, za pomocą którego prowadzi postępowanie. Jeśli jego wadliwość spowodowała ograniczenie wykonawcom możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne, należy rozważyć powtórzenie czynności, a jeśli nie jest to możliwe – ocenić, czy zaistniałe problemy techniczne mogły mieć wpływ na wynik postępowania na gruncie art. 93.

Co zrobić, gdy oferta "nie przejdzie"?

Bez wątpienia brak możliwości złożenia oferty z powodu wadliwości platformy stanowi przesłankę unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca powinien wykazać, iż podjął próbę logowania i/lub próbę złożenia oferty - wówczas może być to podstawą żądania unieważnienia postępowania. Natomiast Wykonawca powinien zapoznać się z działaniem portalu, zalogować/zarejestrować, wykonywać czynności zgodnie z jego regulaminem. Niewiedza czy brak umiejętności nie jest co do zasady podstawą formułowania zarzutu.

 

unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Wpis powstał z pomocą eksperta zamówień publicznych Katarzyny Wińskiej-Rużewicz. Więcej o ekspercie TUTAJ. Szukasz szkoleń z zamówień publicznych? Świetnie trafiłeś, sprawdź najnowsze propozycje: SPRAWDŹ   WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH