Elektronizacja nie taka straszna? Panel eksperta

W trakcie pierwszego dnia konferencji ekspertów zamówień publicznych, Grzegorz Czaban wygłosi wykład nt. elektronizacji zamówień publicznych poniżej progów UE w okresie przejściowym
Zobacz zapowiedź wystąpienia eksperta poniżej.


Sylwetka eksperta

Grzegorz Czaban - Trener zamówień publicznych od 1995 r., specjalista w amerykańskim prawie zamówień publicznych. Do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Autor książek: „Prawo zamówień publicznych – praktyczny przewodnik”, „Zamówienia publiczne –przygotowanie i przeprowadzenie postępowania”, współautor książki: „100 najtrudniejszych pytań do Prawa zamówień publicznych”. Ma na swoim koncie także liczne artykuły w prasie branżowej i Internecie.

Gdzie wysłuchać wykładu eksperta?

Zapraszamy na wykład Grzegorza Czabana podczas XXI Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych w Warszawie. Posłuchaj eksperta 11 kwietnia na panelu dyskusyjnym oraz na panelu indywidualnym: 15:00 – 16:15 - Panel indywidualny. Elektronizacja zamówień publicznych poniżej progów UE w okresie przejściowym (do 31.12.2019 r.)

Wyzwania związane z nowym Prawem zamówień publicznych

Od kiedy znowelizowano Prawo zamówień publicznych w 2016 r., zarówno wykonawcy jak i zamawiający rozpoczęli zmagania z wdrażaniem rozwiązań pozwalających na wszczęcie i przeprowadzenie pełnego postępowania w sposób elektroniczny. Lata 2018 i 2019 są równie przełomowe dla zamówień publicznych.

Dlatego tematem przewodnim XXI Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych jest elektronizacja zamówień publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa oraz planowanych zmian.

Przeczytaj nasz poprzedni tekst Co będą robić eksperci zamówień publicznych w teatrze kamienica? WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH