Koronawirus a Pzp

Koronawirus a Pzp. Jak prowadzić i ogłaszać zamówienia publiczne w czasie epidemii? Jak pracować, mimo kwarantanny i obostrzeń? Co zmieniła ustawa COVID-19 w przepisach dot. zamówień publicznych? Na te i inne pytania odpowiadają eksperci ApexNet na grupie na Facebooku: Zamówienia publiczne w trybie kryzysowym. Jak działać w 100% on-line. Dołącz do grupy i bądź na bieżąco z przepisami Pzp. A dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z pięcioma poradami ekspertów prowadzących grupę!

Koronawirus a Pzp - specustawa covid-19

Pytanie 1. Czy można skorzystać z art. 6 specustawy w takiej sytuacji, gdy gmina chce zakupić dla szkół laptopy (częściowo dla zdalnie pracujących nauczycieli, a częściowo dla uczniów, którym takiego sprzętu brakuje - na zasadzie wypożyczenia). Odpowiedź - Grzegorz Czaban (więcej info o ekspercie) Można. Zakup ten jest niezbędny do przeciwdziałania COVID-19 (praca zdalna na podstawie art. 3 ustawy COVID-19 i kształcenie na odległość są działaniami profilaktycznymi, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród pracowników systemu oświaty oraz dzieci i młodzieży), a w okresie stanu epidemii (trwa od 20.03 do ogłoszenia jego odwołania) uprawniony jest pogląd, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby oraz wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. koronawirus a zamówienia publiczne

Środki ochrony prawnej

Pytanie 2. Z punktu widzenia terminów na wnoszenie środków ochrony prawnej, jak należy interpretować zapisy nowelizacji ustawy o COVID-19, w art. 15zzs ust.1 pkt10 i ust.3? Czy jeśli termin na wniesie odwołania bądź przystąpienie do postępowania odwoławczego przypada teraz, w tym okresie, to czy ulega on przesunięciu? Moim zdaniem nie.  Proszę o pomoc, bo jestem przed wysłaniem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Odpowiedź- Jerzy Czaban (więcej info o ekspercie) Cyt. przepis art 15 zzzs.1 nie zawiera stwierdzenia "w szczególności" w związku z czym zawiera zamknięty katalog okoliczności i raczej nie ma zastosowania do postępowań odwoławczych (dot. terminów procesowych i sądowych). W przypadku wniesienia odwołania, zamawiający może odwołanie uwzględnić i naprawić zaskarżoną czynność lub zarzuty oddalić. Może też skorzystać z art. 183 ust. 2 złożyć wniosek do KIO o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Podkreślić należy, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje czynności w postępowaniu, z wyjątkiem możliwości zawarcia umowy. Art. 15zzs. 3. Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp.

Koronawirus a zamówienia publiczne - wolna ręka

Pytanie 3. Taka sytuacja: mamy na SOR dwa analizatory parametrów krytycznych (zakupione w 2011 r.), oba się dzisiaj zepsuły (!), naprawa jednego kosztuje więcej niż połowę wartości nowego analizatora. Padł pomysł na wydzierżawienie aparatu wraz z dostawą odczynników. Procedura krajowa. Myślałam o zamówieniu z wolnej ręki ze względu na sytuację. A jaki tryb Wy byście zastosowali? Sprawa pilna Odpowiedź- Iwona Holka (więcej info o ekspercie) Oczywiście, że art. 6. Bez dwóch zdań! Koronawirus a Pzp

Umowy w zamówieniach publicznych

Pytanie 4. Dzień dobry. Pytanie: umowa zawarta np. 15 marca, okres świadczenia usługi 12 miesięcy licząc od 15 kwietnia. Czy czas realizacji zamówienia wynosi 12 czy 13 miesięcy. Czy należy wpisać klauzulę rewaloryzujące wynagrodzenia. Odpowiedź- Damian Michalak (więcej info o ekspercie) Pani Ireno, jak to w prawie bywa - diabeł tkwi w szczegółach. Czasami jeden zwrot w umowie może decydować o odmiennej interpretacji. Jeśli umowa podpisana została wcześniej, a po prostu "wchodzi w życie" z późniejszą datą, to, to ta późniejsza będzie miarodajna do oceny w kontekście o którym Pani pisze. Znając życie, o to właśnie chodzi w Pani kontrakcie, więc prawdopodobnie Pani stanowisko jest dobre (nie widzę tekstu umowy, ale tak przypuszczam).

Koronawirus a Pzp - SIWZ

Pytanie 5.  Dzień dobry. Co Państwo sądzicie o takim zapisie w SIWZ biorąc pod uwagę obecną sytuację - "Zamawiający (szpital) żąda od wykonawcy uczestnictwa w wizji lokalnej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 31.03.2020 r., z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 9 a ustawy Pzp oferty mogą zostać złożone jedynie po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej"? Dodam jeszcze, że przetarg dotyczy zakupu systemu informatycznego. Odpowiedź- Łukasz Czaban(więcej info o ekspercie) A jak wykonawca nie zdecyduje się na udział w wizji lokalnej to jak zamawiający wyegzekwuje ten nakaz? Nie przyjmie oferty? Ja bym zapis wykreślił   WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH