Master eNotices2 – kurs praktyczny

.W związku z najnowszymi zmianami stworzyliśmy wyjątkowy produkt - Master eNotices2 - kurs praktyczny. Dowiedz się więcej o zmianach i kursie czytając poniższy artykuł.

O co chodzi z nowymi formularzami?

Od 25 października br. do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej należy stosować wyłącznie nowe e- formularze. Zostały ustanowione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r.  Rozporządzenie to ustanawia standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchyla rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (e-formularze).

Ogłoszenia przygotowane z użyciem nowych standardowych formularzy zamawiający przesyłają do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej poprzez platformę eNotices2. eNotices2 umożliwia zamawiającym klasycznym, sektorowym i w dziedzinach OiB składanie i zarządzanie ogłoszeniami o zamówieniach publicznych w formacie eForms. Zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji 2019/1780.

Master eNotices2 - komu przyda się ten kurs?

Jesteś zamawiającym i udzielasz lub planujesz udzielać zamówień tzw. unijnych, czyli zamówień o wartości równej lub wyższej od tzw. progów unijnych, których wszczęcie następuje przez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Publikacji UE. Ten kurs jest właśnie dla Ciebie!

W ramach kursu ekspertka omówi kompleksowo terminologię wykorzystywaną w nowych standardowych formularzach. Omówi też nawigację po e-formularzach i szereg ogólnych funkcjonalności platformy eNotices2. Prowadząca omówi krok po kroku tworzenie ogłoszenia o zamówieniu w przetargu nieograniczonym w oparciu o przepisy dyrektywy 2014/24/UE (zamówienie publiczne klasyczne) jako reprezentatywnego. Co prawda z uwagi na ograniczone ramy czasowe kursu inne ogłoszenia o zamówieniu nie będą prezentowane. Ważne jest jednak, że sposób tworzenia ogłoszeń, uzupełnienia w nich informacji, ID i opisy pól są na gruncie Rozporządzenia 2019/1780 analogiczne w ramach zamówień sektorowych i w dziedzinach OiB do zamówień klasycznych. W związku z tym informacje przedstawione w ramach kursu są również pomocne również dla zamawiających sektorowych i w dziedzinach OiB.

Sprawdź szczegóły kursu tutaj.

Master eNotices2 - kilka słów o prowadzącej

Kurs Master eNotices2 prowadzony jest przez radcę prawnego Wioletę Bajdę, praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu zamówień publicznych. Pani Wioleta przeprowadzi Państwa nie tylko przez techniczne aspekty związane nowymi formularzami. Poruszy także komentarz opatrzy odesłaniem do stosownych regulacji prawnych dyrektyw unijnych z zakresu ZP, a także rozporządzenia 2019/1780 i ustawy Pzp. Zrozumienie nowych e-formularzy wymaga bowiem nie tylko poznania ich struktury, ale też odniesienia się do praktyki stosowania przepisów zamówieniowych. Sprawdź szczegóły kursu tutaj. Kurs składa się z dwugodzinnej części teoretycznej. W ramach tej części Wioleta Bajda wyjaśni kompleksowo jak odczytywać nowe formularze na gruncie obowiązujących regulacji prawnych. Druga część to ponad 4-godzinna część praktyczna. W tej części Pani Wioleta zaprezentuje działanie formularzy "na żywym organizmie" - tj. na platformie eNotices2.

[caption id="attachment_3565" align="alignnone" width="940"]master enotices2 master enotices2[/caption]

Co zyskasz kupując Kurs Master eNotices2?

-  kompleksową wiedzę na temat regulacji prawnych w obszarze ogłoszeń unijnych. Dzięki temu będziesz w stanie samodzielnie ustalić, jakie informacje możesz, a jakie musisz  ująć w ramach nowych e-formularzy. W konsekwencji, czy jego działania są zgodne z prawem;

- zapoznasz się terminologią stosowaną na gruncie regulacji unijnych. Pozyskasz informacje o tym, jak definicje te należy odczytywać i rozumieć na gruncie ustawy Pzp;

- uzyskasz szczegółową wiedze na temat interfejsu eNotices2, jego funkcjonalności i technicznych możliwości ułatwienia codziennej pracy;

- pozyskasz wiedzę (krok po kroku) jak utworzyć ogłoszenie o zamówieniu klasycznym i jak poruszać się po platformie eNotices2.

Zdobyta wiedza pozwoli Ci samodzielnie przygotowywać i przekazywać ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej i zmityguje ryzyko błędów i problemów.

UWAGA! Kurs uwzględnia informacje ujęte w Instrukcji UZP, a także informacje z webinarów organizowanych przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej nt. nowych e-formularzy.

OTRZYMUJESZ AŻ 60 DNI DOSTĘPU DO NAGRANIA kursu! Sprawdź szczegóły kursu tutaj.

 

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH