Miesięczne archiwum: Czerwiec 2014

Więcej z Unii dla samorządów

Komisja Europejska  23 maja 2014 r. zatwierdziła Umowę Partnerstwa – dokument, który określa zasady inwestowania środków unijnych w krajach członkowskich. Polska zakończyła negocjacje Umowy jako jeden z pierwszych krajów członkowskich.

W Umowie określono m.in.:

  • powiązania pomiędzy funduszami a dokumentami strategicznymi,
  • podział funduszy na poszczególne dziedziny,
  • układ programów operacyjnych,
  • podział odpowiedzialności za zarządzanie funduszami unijnymi pomiędzy szczebel regionalny i centralny.

W porównaniu do poprzedniej Umowy, zwiększyła się kwota funduszy, którą będą zarządzać samorządy województw. W latach 2007-2013 samorządy zarządzały 25 proc. środków unijnych, zaś w nowej perspektywie będzie to już prawie 40 proc. Obecnie w Urzędach Marszałkowskich trwają prace nad uruchomieniem środków otrzymanych na lata 2014-2020. Pierwsze konkursy z nowych środków przewidywane są już na przełomie 2014 i 2015 roku.

Pamiętajcie, że w APEXnet prowadzi także szkolenia z funduszy unijnych. Nasze szkolenia unijne znajdziecie na:

http://ue.apexnet.com.pl/

Zapraszamy!