Postępowania na dostawy leków prowadzone przez Apteki zobowiązane do stosowania ustawy Pzp.

W jaki sposób należy opisać przedmiot zamówienia zgodnie z ustawą Pzp.?

Prowadząc postępowania na dostawę leków np.: przez Gminne Ośrodki Zdrowia problematyczny jest opis przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami art. 99 ustawy Pzp.

  • W formularzu cenowym zamawiający wskazuje ponad 3 tysiące leków. Większość  z tych leków opisana jest poprzez wskazanie nazwy konkretnego leku. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że osoby, które są klientami apteki chcą zakupić konkretny lek a nie jego  zamiennik.

postępowania na dostawę leków

Czy specyficzny przedmiot zamówienia jakim niewątpliwie jest dostawa leków upoważnia zamawiającego do stosowania łagodniejszego reżimu w zakresie stosowania przepisów ustawy Pzp odnoszących się do opisu przedmiotu zamówienia.?

  • Otóż niestety nie. Zamawiający jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw.
  • Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.
  • Należy mieć na uwadze fakt, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków   towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.
  • Oczywiście zamawiający może przedmiot zamówienia opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, w sytuacji gdy  zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

  Art 99 ust. 6 ustawy Pzp...

 Art 99 ust. 6 ustawy Pzp wskazuje natomiast, że jeżeli przedmiot zamówienia zostanie opisany w /w sposób, wówczas zamawiający opisuje w opisie przedmiotu zamówienia  kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

  •  Oznacza to, że zamawiający nie mogą w opisie przedmiotu zamówienia preferować  żadnego produktu, jeżeli na rynku znajdują się produkty o takim samym składzie, przeznaczeniu, działaniu a ich wytwórcą mogą być różni producenci.
  • Tak więc zamawiający nie może w opisie przedmiotu zamówienia wskazywać nazw leków gdyż jest to niezgodne z regulacjami ustawy Pzp.

Warto byłoby natomiast rozważyć opisując leki zapisy w zakresie ich składu: gramatury, zawartości i nazw substancji czynnych, postaci leku np. tabletki powlekane, granulat).

Więcej artykułów przeczytasz w EduStrefie.

 

Autor artykułu: Edyta Pietras.

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH