Bezpieczna praca w czasie pandemii – powrót do pracy w biurze

Bezpieczna praca podczas pandemii - jak to zrobić? Panująca od kilku tygodni pandemia COVID-19 wymusiła na nas dostosowanie się do nowej, zgoła odmiennej rzeczywistości. Zostały wprowadzone obostrzenia w sferze życia publicznego. Co za tym idzie wiele zakładów pracy i firm wprowadziło wewnętrzne ograniczenia bądź wręcz zawieszenia swoich działalności. Teraz stopniowo nadchodzi czas „odwilży i powrotu do normalności”. Jednostki państwowe, w tym przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała  szereg nakazów i zakazów. Przepisy mają przygotować pracodawców i pracowników do bezpiecznego powrotu do pracy stacjonarnej w biurach i zakładach pracy.

Bezpieczny powrót do pracy w biurze podczas pandemii

Bezpieczna praca w czasie pandemii - wytyczne ograniczające możliwość zarażenia COVID-19

Skupimy się na najistotniejszych wytycznych. PIP rekomenduje by:
  1. Przeprowadzić wewnętrzny wywiad, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przygotować na ewentualne sytuacje niestandardowe (w tym pandemie),
  2. Zaopiniować ryzyko zarażenia COVID-19 w miejscu pracy,
  3. Stworzyć i wdrożyć plan środków bezpieczeństwa i higieny, dzięki któremu możliwa będzie praca stacjonarna.
Ostatni punkt ściśle wiąże się z zapewnieniem przez pracodawcę swojemu pracownikowi między innymi:
  • środków do dezynfekcji rąk i miejsc pracy,
  • mat dezynfekujących przy wejściach,
  • minimalnego odstępu między pracownikami wynoszącego 1,5 metra,
  • odpowiedniej wentylacji pomieszczeń biurowych
  • wsparcia mentalnego pracownika, który w obecnej sytuacji jest znacząco narażony na stres.
Według wytycznych organów państwa, w tym Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca powinien wziąć pod uwagę możliwość pracy zdalnej dla pracowników z grupy ryzyka (np. rodzin pracowników służby zdrowia). Ponadto zwiększyć ilość pomieszczeń, w których pracownicy spędzają czas w trakcie przerw. Jeśli to możliwe, udostępnić parking do wykorzystania przez pracowników,  co umożliwi dojazd do pracy własnym środkiem transportu. Więcej informacji TUTAJ. praca w czasie pandemii

Współpraca pracodawcy z pracownikiem w czasie pandemii

W tym trudnym okresie należy zwrócić szczególną uwagę na współpracę na linii pracodawca – pracownik w kontekście analizy ryzyka zarażenia. W rezultacie, pracodawca powinien przeprowadzić akcję mającą na celu przedstawienie pracownikowi wytycznych przed wznowieniem pracy stacjonarnej, a jeśli to konieczne (np. w przypadku dużych zakładów pracy lub fabryk) przeprowadzić szkolenia. Reasumując powyższe działania mają na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.

Zdobywanie wiedzy bez wychodzenia z domu

Mając za priorytet bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów prowadzimy szkolenia online z zamówień publicznych, funduszy UE, kadr i płac oraz darmowe webinaria. Zdobywanie wiedzy nie musi wiązać się z wychodzeniem z domu. Zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty szkoleń klikając w przycisk: WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC