Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

Wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku. We wtorek 15 września 2020 roku Rada Ministrów przyjęła dyspozycję Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki za godzinę pracy w 2021 roku. Rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2021 roku.

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku?

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł brutto. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 września 2020 roku z początkiem 2021 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 200 złotych brutto. Wyniesie 2800 złotych brutto, czyli o blisko 8% więcej niż w bieżącym roku. Zatem płaca minimalna w 2021 roku wyniesie ponad 2000 złotych netto. podwyżka płacy minimalnej 2021

Jaka będzie minimalna stawka godzinowa w 2021 roku?

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów przywołanego powyżej w 2021 roku minimalna stawka za godzinę pracy wyniesie 18,3 złotych brutto. Daje to o 1,3 złote brutto więcej niż w obecnym roku - 17 złotych brutto. Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Pracy minimalna stawka za godzinę pracy przysługuje każdemu przyjmującemu lub doświadczonemu usługi. W umowie zlecenia lub świadczenia usług nie musi być godzinowej stawki, ponieważ zapłata może być ustalona kwotowo. Pracownik ma prawo przed wypłatą sprawdzić, czy otrzymana kwota podzielona przez liczbę przepracowanych godzin nie jest niższa od gwarantowanej stawki minimalnej. Jeśli zleceniodawca ją zaniża, podlega grzywnie od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych.

Wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

Dzięki tym podwyżkom dochody gospodarstw domowych wzrosną w przyszłym roku o blisko 3 miliardy złotych. – mówi Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego minimalną płacę otrzymuje około 1,75 miliona pracowników w Polsce. płaca minimalna 2021

Co to oznacza dla działów Kadr i Płac?

W związku ze zmianami minimalnych wynagrodzeń czeka nas cały szereg zagadnień, które wymagają dostosowania. Choćby dotyczących zakresu podmiotowego czy przedmiotowego umów. Jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami w Kodeksie Prawa Pracy to zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty szkoleń oraz szkoleń o tematyce kadrowej klikając w przycisk: WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC