Praca zdalna po 4 września a przepisy Tarczy Antykryzysowej

Praca zdalna po 4 września a przepisy Tarczy Antykryzysowej - jak będzie wyglądać rzeczywistość  W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 pracodawca może polecić, w konkretnych sytuacjach, pracownikowi wykonywanie przez określony czas pracy zdalnej.

Pierwsze przepisy dotyczące pracy zdalnej w obliczu pandemii

Pierwsza i bardzo ogólna regulacja dotycząca tejże pracy zdalnej została wprowadzona już na początku pandemii, tj. od 8 marca 2020 w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Doprecyzowanie sposobu i zasad wykonywania pracy zdalnej nastąpiło w Tarczy 4.0, która weszła w życie 24 czerwca 2020 roku. Ustawodawca wskazał m.in., że pracę zdalną mogą wykonywać osoby posiadające umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe do wykonywania takiej pracy. Na pracodawcę nałożono natomiast obowiązek zapewnienia narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną. Praca zdalna po 4 września a przepisy Tarczy Antykryzysowej

Obecne przepisy dotyczące pracy zdalnej w obliczu pandemii

W obowiązującej wersji Tarczy przepisy dotyczące pracy zdalnej tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Zatem wykonywanie pracy zdalnej jest możliwe do 4 września 2020 roku włącznie. Tego dnia wygaśnie możliwość wykonywania pracy zdalnej w oparciu o przepisy Tarczy Antykryzysowej. Czy po tym terminie pracownicy będą musieli stawić się w firmach, kiedy wygaśnie możliwość świadczenia pracy zdalnej? Co w tym zakresie planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Jak to wpływa na Kodeks Pracy?

Praca zdalna po 4 września a przepisy Tarczy Antykryzysowej - czym jest telepraca?

Telepraca (generalnie unormowana w Kodeksie pracy) nie jest tożsama z pracą zdalną. Z definicji telepracy wynika, że pracownik wykonuje ją poza firmą. Np. w domu lub innym miejscu wyznaczonym przez przełożonego, ale znajdującym się poza zakładem pracy. Praca zdalna po 4 września a przepisy Tarczy Antykryzysowej W związku z pracą zdalną w dobie koronawirusa pozostaje cały szereg zagadnień, które wymagają uregulowania. Choćby dotyczących rejestrowania czasu pracy i raportowania jej wyników, bezpieczeństwa i higieny pracy, czy ekwiwalentów za np. większe zużycie prądu u osób pracujących zdalnie. Jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie pracy w dobie pandemii COVID-19 zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty szkoleń oraz szkoleń o tematyce kadrowej klikając w przycisk: WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC