Układ ratalny w ZUS

Układ ratalny w ZUS. Zastanawiałam się od jakich słów rozpocząć ten artykuł: 

 • czy od słów: wielu przedsiębiorców niestety popadło w długi... 
 • czy: wielu przedsiębiorców ma możliwość skorzystać z układu ratalnego w ZUS

Wiele zależy od naszego podejścia do tej sprawy. 

Zacznijmy jednak od tego co należy zrobić, aby ubiegać się o rozłożenie na raty zadłużenia? 

Należy:

 1. złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem, z jakich powodów przedsiębiorstwo boryka się z brakiem płynności finansowej i nie może opłacić składek na ubezpieczenie;
 2. opłacać terminowo bieżące składki, jeśli działalność jest dalej kontynuowana; 
 3. wystąpić z osobnym wnioskiem o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych, jeśli przedsiębiorstwo takie ma lub pokryć je w całości. 

Układ ratalny w ZUS

We wniosku o układ ratalny w ZUS Płatnik powinien zawrzeć kilka podstawowych informacji:

 • co chciałby rozłożyć na raty, czyli okres zadłużenia (w tym miejscu zaznaczę, że aby sprecyzować wniosek o układ ratalny można poprzedzić go wnioskiem o rozliczenie konta płatnika);
 • napisać propozycję kwoty rat oraz termin ich płatności;
 • podać powód, dlaczego miał trudności z regularnym płaceniem składek lub czemu nie opłacił ich w pełnej wysokości;
 • dokładnie uzasadnić, dlaczego w obecnej sytuacji na dzień składania wniosku o układ ratalny nie jest w stanie uregulować w całości nieopłaconych składek. 

Układ ratalny w ZUS. Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też osobiście w placówce ZUS. 

Elektronicznie lub nawet ustnie w placówce ZUS, gdzie pracownik sporządzi protokół wniosku albo telefonicznie przy wsparciu platformy PUE. 

ZUS gdy rozpatruje wniosek ma możliwość pozostawienia go bez rozpatrzenia w sytuacji gdy:

Przedsiębiorca nie złoży w wyznaczonym terminie:

 • dokumentów przedstawiających aktualną sytuację finansową firmy;
 • poprawnych dokumentów ubezpieczeniowych - rozliczeniowych;
 • informacji o jaką pomoc publiczną się ubiega;
 • gdy nie zapłaci wcześniej wspomnianych w tym artykule kosztów egzekucyjnych lub nie zawnioskuje dodatkowo o ich rozłożenie na raty. 

Płatnik ma również obowiązek:

 • regularnego opłacenia bieżących składek w trakcie już zawartego układu ratalnego, czyli krótko mówiąc jednocześnie płaci ratę ustaloną w umowie układu ratalnego oraz składki bieżące;
 • raty układu muszą być płacone terminowo, płatnik może wpłacić wyznaczoną kwotę wcześniej, jednak niedopuszczalny jest nawet 1 dzień spóźnienia względem harmonogramu spłaty rat, ponieważ wówczas układ pozostanie zerwany. 

Miejmy nadzieję, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców ulegnie zmianie na lepsze i coraz mniej z nich będzie potrzebowało takiej formy wsparcia jak układ ratalny.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kadr i płac zapraszamy na nasze szkolenia kadry i płace. Sprawdź także nasze szkolenia z zamówień publicznych.

WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC