Dokument SIWZ- 5 porad, by zamawiającemu żyło się lepiej

Jak wiemy dokument SIWZ, czyli specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest jednym z najważniejszych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Treść SIWZ zawiera wszystkie wymogi zamawiającego związane z udzielanym zamówieniem. Dzięki określonym w dokumencie specyfikacjom i wymaganiom, zamawiający będzie miał szanse wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę.

CO SKRYWA DOKUMENT SIWZ

Ale jak to jest naprawdę? Czy dokument SIWZ taki straszny jak go malują?  Niestety prawda jest taka, że ciągle mamy jakieś wątpliwości, popełniamy błędy. Na naszym portalu EduStrefa pojawiają się stale wątki o problematyce tego zagadnienia. Nasi eksperci dokładają wszelkich starań, aby zaspokoić głód wiedzy na temat SIWZ.

DOKUMENT SIWZ - PORADY EKSPERTA

Chcesz być na wyższym poziomie wiedzy o SIWZ? To proste. Poniżej przedstawiamy 5 pytań dotyczących SIWZu wraz z poradami naszej ekspertki Iwony Holki.
dokument siwz

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, A DOKUMENT SIWZ

PYTANIE: Jeśli na badanym etapie ofert zostało zauważone iż przy formułowaniu warunku udziału w postępowaniu nie przytoczyliśmy w SIWZ pełnej treści rozporządzenia w sprawie dokumentów to co robimy? Czy da się uratować postępowanie bez unieważniania? Czy możemy wezwać Wykonawcę o referencje i kontynuować dalej postępowanie argumentując to treścią rozporządzenia, które jest aktem powszechnie obowiązującym?
  • EKSPERT RADZI: Postępowania nie należy unieważniać, ponieważ nie istnieje tu wada która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Umowę można zawrzeć. Co ja bym zrobiła - zawezwała wykonawcę do złożenia wykazu zgodnie z treścią SIWZ. Myślę, że jest duża szansa na to, że on sam z siebie przedłoży te referencje. Poproszenie go o referencje wbrew zapisom siwz będzie „gorsze” niż nie wezwanie go i nie zapisanie w SIWZ - nie będzie żadnego zarzutu. Gdy złoży bez referencji to rozważyłabym wezwanie go do wyjaśnień z zapytaniem czy były zrealizowane należycie i „podpowiedziała”, że oprócz oświadczenia może je dołączyć jakby chciał - ale to musi być jego dobra wola. Ważne jest też czy w ogłoszeniu była mowa o referencjach? To jest też istotne, bo w takim przypadku wzywając można powołać się na ogłoszenie.

UMOWY POWYŻEJ 150 TYS

PYTANIE: Zapis w SIWZ "wykonawca wykonuje lub wykonał co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 150 tys. (dot. każdej z umów z osobna)". Czy w wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że zrealizował jedną umowę powyżej 150 tys. i obecnie realizuje umowę na kwotę 192 tys. ale do tej pory zrealizował ją na kwotę 70 tys.?
  • EKSPERT RADZI: Niestety, warunek spełnia wyłącznie pierwsza, opisana usługa. Druga byłaby właściwa, o ile do terminu składania ofert zrealizowano by min. 150 tys. zł. Zarówno usługi jak i dostawy do wykazania warunku mogą być w trakcie wykonywania, kluczowa jest jednak zrealizowana wartość.

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE, A DOKUMENT SIWZ

PYTANIE: Co powinien zrobić zamawiający jeśli w przetargu na roboty budowlane w SIWZ przez pomyłkę zamiast kosztorysu ofertowego (ślepego) umieszczona oprócz przedmiarów również kosztorys inwestorki (z cenami)? Czy można to potraktować jako ujawnienie szacunkowej wartości zamówienia, czy jest to podstawą do unieważnienia postępowania z art. 93 ust.1 pkt 7?
  • EKSPERT RADZI: Nie jest to podstawa do unieważnienia. Proszę dalej procedować. Jeżeli jest to etap przed składaniem ofert to proszę oczywiście zamieścić ślepy dla wykonawców do wypełnienia. Niektórzy Zamawiający celowo ujawniają kwoty, szczególnie mając na uwadze dzisiejszy rynek wykonawców (mało ofert, wysokie ceny). Uznałabym, że zrobili to państwo celowo.
dokument siwz

SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH

PYTANIE: Czy przy zastosowaniu kryterium innowacyjności zamawiający powinien w SIWZ oraz ogłoszeniu dopuścić składanie ofert wariantowych? Poniżej przykład: A. W przypadku deklarowanej realizacji zajęć według scenariuszy zawartych w programie - po 3 punkty za każdą kompetencję i etap. B. W przypadku deklarowanej realizacji zajęć według zmodyfikowanych scenariuszy - po 3 punkty za każdą kompetencję i etap
  • EKSPERT RADZI :Nie ma potrzeby wymagania oferty wariantowej. Wystarczające będzie odpowiednie opisanie kryteriów oceny ofert i sposobu przygotowania koncepcji wraz z wytycznymi co do modyfikowania scenariuszy.

POSTĘPOWANIE UNIJNE

PYTANIE: Przetarg unijny, 24a. W SIW podstawy wykluczenia art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1. W wykazie dokumentów i oświadczeń w SIWZ pominięto oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z ART. 24 UST. 1 PKT 15 ,PKT 22 . Czy trzeba dodatkowo wezwać o te 2 oświadczenia pomimo że nie było ich w SIWZ ,czy pomimo że to unijne postępowanie nie jest wymogiem żądania wszystkich dokumentów i oświadczeń i jest dobrze. Czy przy unijnym trzeba wypisać w SIWZ wszystkie dokumenty i oświadczenia czy można kilka wybranych
  • EKSPERT RADZI: Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust. 1 są obligatoryjne i powinny być żądane obligatoryjnie. Nie żądałabym złożenia tych dokumentów jeżeli nie wyszczególniono ich w SIWZ, tylko uznałabym za wystarczające wstępne oświadczenie wykonawcy w przedmiocie przesłanek z pkt 15 i 22 złożone w JEDZ. Proszę tez pamiętać o §2 ust. 7 rozporządzenia ws dokumentów - zamawiający może odstąpić od żądania dokumentów, gdy we wstępnym oświadczeniu wykonawca należycie oświadczył. Proszę więc pamiętać o wpisywanie tych oświadczeń w kolejnych postępowaniach, zaś w tym aktualnym - nie wzywać o dodatkowe oświadczenia.

DOKUMENT SIWZ -POGŁĘBIAJ WIEDZĘ

Czy zaproponowane przez nas porady ułatwią Ci bardziej życie? Dla pogłębienia wiedzy zobacz nasz poprzedni ARTYKUŁ. A na koniec ciekawska. Czy wiesz, że według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych dokument SIWZ zostanie zastąpiony innym? Dowiedz się więcej na szkoleniu z NOWEJ USTAWY dokument siwz     WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH