Odrzucenie oferty – kiedy i dlaczego?

Odrzucenie oferty - każdemu zamawiającemu zdarza się mieć wątpliwość co może poprawić w ofercie wykonawcy a kiedy należy ofertę odrzucić.

Wątpliwości zamawiającego, czy odrzucenie oferty - w jakich sytuacjach ?

Wątpliwości zamawiającego mogą dotyczyć różnych sytuacji:

  1. wykonawca w kosztorysie nie ujął jednostek miar w każdej pozycji, kosztorys miał sporządzić na podstawie przedmiaru robót.
  2. w przetargu nieograniczonym podzielonym na dwie części wykonawca wskazał cenę na część nr 1 w wysokości 250.000 złotych oraz na część nr II w wysokości 450.000 złotych. Niedługo po upublicznieniu przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert wykonawca złożył pismo do zamawiającego wyjaśniając, że omyłkowo wpisał kwoty na część nr 1 i część nr 2, zaznaczając, że wskazane kwoty powinny być wpisane odwrotnie, czyli dla zadania nr 1 – 450.000 złotych a dla zadania nr 2- 250.000 złotych.

W odniesieniu do pierwszego przykładu odrzucenie oferty:

  • przez zamawiającego będzie możliwe dopiero po przeanalizowaniu możliwości dokonania korekty zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp tj;
  • jeśli zamawiający uzna, że taka możliwość istnieje, wówczas ma obowiązek poprawić ofertę. Kolejnym krokiem zamawiającego będzie niezwłocznie zawiadomienie o tym wykonawcę, którego ofertę poprawił. Wykonawca może się nie zgodzić na taką poprawę, co spowoduje odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W odniesieniu do drugiego przykładu:

  • wskazana sytuacja nie jest omyłką w rozumieniu ustawy Pzp, w konsekwencji czego zamawiający nie powinien dokonać poprawy błędu wykonawcy.

OMYŁKI A ODRZUCENIE OFERTY

Omyłki, które określone są jako oczywiste muszą charakteryzować się łatwością ich dostrzeżenia. Muszą być widoczne przez zamawiającego na pierwszy rzut oka, np.: może to być błąd literowy, opuszczenie wyrazu, lub też inny błąd, który wynika z przeoczenia a niespowodowany uchybieniem merytorycznym.

ODRZUCENIE OFERTY - PODSUMOWANIE

Na podstawie opinii Urzędu Zamówień Publicznych, pt. „Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej” możemy stwierdzić, że oczywistą omyłką pisarską jest taka omyłka, która w wyniku poprawienia nie prowadzi do zmiany treści oferty rozumianej jako „ treść oświadczenia woli wykonawcy”.

  • Oczywistymi omyłkami rachunkowymi będzie np.: błędna operacja na liczbach, nieprawidłowe zaokrąglenie kwoty, uzyskanie nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.

Masz wątpliwości czy wszystko wiesz o odrzuceniu oferty?  Przyjdź na nasze szkolenia zamówienia publiczne i bądź na bieżąco z nowym Prawem zamówień publicznych!

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH