Zmiany w zamówieniach publicznych mają być szansą dla małych i średnich firm. Rewolucja już w 2021 r.

Stały Komitet Rady Ministrów od poniedziałku zajmuje się projektem nowego Prawa zamówień publicznych. Czekają nas zmiany w zamówieniach publicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęli drugi cykl konferencji „Prawo do przedsiębiorczości”.

W trakcie konferencji nie pominięto tematu zamówień publicznych, które w nadchodzących latach czekają rewolucyjne zmiany. Jak się okazuje, Pzp czekają rewolucyjne zmiany.
  • Ministerstwo przyznaje, że w nowym Prawie zamówień publicznych widzi szansę na rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw
  • Projekt zmiany w Prawie zamówień publicznych został niedawno przyjęty przez rządowy Komitet ds. Europejskich, otrzymał również pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Od poniedziałku projektem Pzp zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów
  • Nowe Prawo Zamówień Publicznych miałoby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo przyznaje, że w nowym Prawie zamówień publicznych widzi szansę na rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw

Kolejny raz przypomniała, że rynek zamówień publicznych nie jest dla nich [małych i średnich firm] wystarczająco otwarty. Ministerstwo kontynuuje tę narrację w kolejnych wypowiedziach swoich przedstawicieli. Nowe prawo ma pomóc mniejszym przedsiębiorcom w zdobyciu nowego potencjalnego rynku zbytu i usług. Do tej pory MŚP były zniechęcone do zamówień publicznych – jak się mówi, głównie przez chaos legislacyjny i rozbieżności w interpretacji orzecznictwa.

W naszym kraju średnio w przetargu startuje 2,48 firm. Do tego ponad 1/3 przetargów jest jednoofertowych, a w przypadku zamówień IT - ponad 50 proc. Dlatego MPiT chce zwiększyć zainteresowanie polskich firm zamówieniami publicznymi, a w konsekwencji m.in. poprawić efektywność systemu tak, by uzyskiwać dobre produkty w dobrej cenie.
~Joanna Knapińska, zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych MPiT

Projekt zmiany w Prawie zamówień publicznych otrzymał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych został niedawno przyjęty przez rządowy Komitet ds. Europejskich, otrzymał również pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Joanna Knapińska przyznała, że obecna ustawa była nowelizowana kilkadziesiąt razy, przez co stała się nieczytelna i powoduje wątpliwości interpretacyjne. W rozmowie z PAP zdradziła, że rząd chce zakończyć prace nad projektem nowego Pzp jeszcze w czerwcu 2019.

Liczymy na to, że do końca maja Stały Komitet RM zajmie się tym projektem tak, by prace w rządzie nad nim mogły się zakończyć w czerwcu, przyznała Knapińska.

W ocenie ministerstwa, zmiany w Pzp mają skutkować większym procentem małych i średnich przedsiębiorstw, startujących w zamówieniach publicznych, a przez to – wzrostem innowacyjności sektora MŚP.

Zmiany w Prawie zamówień publicznych – waloryzacja, zaliczki i nie tylko

Wg rządu mają się na to przełożyć takie zmiany w Pzp, jak klauzule waloryzacyjne, częściowe płatności, tryb podstawowy dla zamówień najmniejszych czy zaliczki. Teraz, przy dużych kontraktach, trwających ponad 12 miesięcy, wykonawca przez cały czas trwania umowy musi finansować zamówienie z własnych pieniędzy. Po zmianie ustawy, [wykonawca] będzie miał możliwość otrzymania zaliczek na kolejnych etapach realizacji projektu – tłumaczy proponowane zmiany Knapińska.

Waloryzacja natomiast ma przeciwdziałać częstym dotychczas sytuacjom, w których wykonawcy porzucają budowy – najlepszym przykładem są problemy z budowami autostrad.

Kolejną ważną zmianą w nowym Pzp jest dodanie rozwiązania, jakim jest postępowanie koncyliacyjne. Będzie ono toczyło się przed Prokuratorią Generalną RP, a nie przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak zapowiadano wcześniej. Zanim wykonawca i zamawiający wstąpią na drogę sądową, będą mieć możliwość rozstrzygnięcia sporu dzięki mediacjom.

Nowe Prawo Zamówień Publicznych miałoby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Czy proponowane przez ministerstwo rozwiązania przyciągną MŚP do brania udziału w przetargach? Dowiemy się, kiedy nowe prawo zamówień publicznych stanie się faktem, czyli już 1 stycznia 2021 r.

Chcesz być gotowy na wejście w życie nowego prawa? Nie czekaj z założonymi rękami – zacznij się szkolić już dziś! Sprawdź nasze szkolenia otwarte. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH