Archiwa tagu: in-house

Udzielanie zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house

Instytucja in-house pierwotnie ukształtowała się na bazie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Istotą in-house było zaś uznanie, iż dyrektywy regulujące materię Pzp nie znajdują zastosowania do zamówień udzielanych przez instytucje zamawiające podmiotom, nad którymi sprawują one kontrolę zbliżoną do kontroli nad własnymi jednostkami, gdy podmiot ten wykonuje istotną część swej działalności na rzecz instytucji zamawiającej, […]

Czytaj więcej

Związkowcy protestują przeciwko in-house

Zamówienia in-house budzą wiele kontrowersji w obecnie wprowadzanej nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Problem jest na tyle poważny, że prowadzi do kolejnych demonstracji przeciwko wprowadzaniu zasad w życie.  Protestujący to przede wszystkim pracownicy branży odpadowej. Według protestujących, zapis może powodować całkowite wykluczenie z rynku prywatnych przedsiębiorców, a co za tym idzie utratę miejsc pracy dla tysięcy […]

Czytaj więcej