Co będą robić eksperci zamówień publicznych w Teatrze Kamienica?

Wyższy poziom zamówień publicznych

Kiedy w 2008 r. wystartowaliśmy z pierwszą edycją Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych chyba nikt z nas się nie spodziewał, jak rozrośnie się to wydarzenie. Tymczasem, w zeszłym roku obchodziliśmy 20. edycję Zjazdu, a już 11 kwietnia 2019 r. o 9:30 nastąpi otwarcie kolejnej edycji spotkania. Przez ponad 10 lat, w ramach tylko tego jednego eventu, przeszkoliliśmy – w zakresie Prawa zamówień publicznych - niemal 1000 osób na poziomie eksperckim.

Szczegóły wydarzenia

Od zawsze naszym celem jest edukacja i merytoryczne wsparcie podmiotów stosujących w praktyce ustawę o Prawie zamówień publicznych. Wiosną 2019 spotkamy się ponownie, na 21. odsłonie wydarzenia. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia, Tym razem spotkamy się w warszawskim Teatrze Kamienica.

Plan pierwszego dnia XXI Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Tematem przewodnim XXI Zjazdu jest Elektronizacja zamówień publicznych. Od kiedy znowelizowano Prawo zamówień publicznych w 2016 r., zarówno wykonawcy jak i zamawiający rozpoczęli zmagania z wdrażaniem rozwiązań pozwalających na wszczęcie i przeprowadzenie pełnego postępowania w sposób elektroniczny.

Lata 2018 i 2019 są równie przełomowe dla zamówień publicznych – 18 października minionego roku mijał termin obowiązkowego wprowadzenia elektronizacji dla zamówień publicznych.
Na przełomie lat 2019 i 2020 czeka nas kolejna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Będzie to też przełom dla podmiotów ogłaszających przetargi poniżej progów unijnych, ze względu z wejściem w życie drugiego etapu wprowadzania pełnej elektronizacji zamówień publicznych.
Między innymi o planowanych zmianach będą dyskutować nasi eksperci.

Problemy podejmowane w pierwszym dniu Zjazdu

Na uczestników czeka szereg wykładów i dyskusji, przygotowanych przez liderów zamówień publicznych.

Uczestnikom wydarzenia nie trzeba tłumaczyć, co to elektronizacja. Nie jeden z zamawiających czy wykonawców zmagał się z wprowadzeniem elektronizacji czy platformami przetargowymi ds. zamówień publicznych.

Dlatego też XXI Zjazd Specjalistów rozpocznie się panelem dyskusyjnym, dotyczącym elektronizacji zp w świetle najnowszego orzecznictwa oraz podejmowanych zmian. Uczestnicy dyskusji na pytanie „elektronizacja zamówień publicznych – czy jest się czego bać?” odpowiadają „nie – ale warto się przygotować na zmiany”.

Hasłem przewodnim, przyświecającym wiosennemu zjazdowi, jest elektronizacja zamówień publicznych w praktyce. Nasi eksperci wskażą problemy praktyczne związane z elektronizacją zamówień na gruncie najnowszego orzecznictwa KIO i poglądów doktryny oraz praktyczne wyzwania z zasadą proporcjonalności w zamówieniach publicznych. Te tematy podejmą Wioleta Bajda i Ewaryst Kowalczyk.

Biorąc pod uwagę ostatnie zmiany, Grzegorz Czaban podejmie temat elektronizacji zamówień publicznych poniżej progów UE w okresie przejściowym (do 31.12.2019 r.).
Uczestnicy będą mogli w pełni skorzystać z wyjątkowego otoczenia, w którym odbędzie się XXI Zjazd - pierwszy dzień wykładów zakończy się spektaklem „Mój dzikus” w reżyserii Emiliana Kamińskiego.


Drugi dzień XXI Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Drugi dzień XXI Zjazdu Specjalistów rozpocznie panel Damiana Michalaka odnośnie komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą po elektronizacji zamówień publicznych. Ekspert przygotował case study.

Nowa ustawa PZP 2019 to dla większości pracowników zamówień publicznych jeszcze enigma. Nasza ekspertka Iwona Holka uwzględni w swoim wystąpieniu proponowane zmiany w postaci i formy dokumentów składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Łukasz Czaban podejmie jeden z najpopularniejszych tematów, czyli kwalifikowany podpis elektroniczny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Część wykładową zakończymy tematem Jakie istotne zmiany przewidywane są w zamówieniach publicznych w bieżącym roku? Będzie to okazja do podsumowań i refleksji, jak możemy przygotować się na zmiany w zamówieniach publicznych 2019.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa! Zapisy i szczegóły wydarzenia na stronie organizatora. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH