Dokumenty zamówienia i środki dowodowe w nowym Prawie zamówień Publicznych

Czy wiesz, że w nowym Prawie zamówień Publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku  (Dz. U z 2019 poz. 2019) w artykule 7 zdefiniowane zostały nowe pojęcia: dokumenty zamówienia oraz środki dowodowe.

Dokumenty zamówienia – co musisz wiedzieć w teorii?

W art 7 pkt 3 ustawy Pzp ustawodawca zdefiniował pojęcie dotyczące dokumentów zamówienia:
  • Dokumenty zamówienia są to wszystkie dokumenty składające się na warunki zamówienia.
Należy jednak zwrócić uwagę, że dokumenty zamówienia nie dotyczą jedynie warunków udziału w postępowaniu ale dotyczą wszystkich dokumentów, które opowiadają nam o naszym postępowaniu. Będą nimi również wszystkie inne dokumenty na które zamawiający będzie powoływać się w SWZ. Zamawiający nie musi wówczas zamieszczać ich do postępowania, wystarczy jedynie że się na nie powoła.

Dokumenty zamówienia – co musisz wiedzieć w praktyce?

Wyobraźmy sobie, że zamawiający powoła się w postępowaniu na normy czy oznakowanie techniczne, wówczas ta norma czy oznakowanie techniczne staje się dokumentem zamówienia.
  • Zamawiający może powołać się również na aspekty środowiskowe wskazane w rozporządzeniu komisji europejskiej, wówczas jest to bezpośrednie odwołanie się do dokumentu zamówienia, które nie jest załączone do SWZ ale obowiązuje i jest wiążące dla wykonawcy.
Wyjaśniono to między innymi w uzasadnieniu do projektu w którym czytamy, „ dokumenty zamówienia to nie tylko dokumenty sporządzone przez zamawiającego, ale przez osoby zewnętrzne np.: opracowania, dokumentacje projektowe.
  • Muszą to być dokumenty które są dostępne publicznie nie wewnętrzne regulacje.
  • Jeżeli zamawiający odsyła do jakiś dokumentów to one też są wiążące dla wykonawcy”.

Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe w nowej ustawie Pzp

Poniżej została przedstawiona tabela pokazujące kwintesencję pojęć i zastosowania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych. Więcej informacji znajdziesz w wyjątkowym ebooku pt. ,,Dokumenty zamówienia, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe w nowym Pzp''.

Autor tekstu:

Edyta Pietras - specjalistka z zakresu zamówień publicznych, obecnie pracuje zarówno po stronie zamawiającego jak również po stronie wykonawcy. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.   Edyta Pietras WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH