Podstawowe zasady włąsnoręcznego podpisywania się

Podpisem nazywamy niepowtarzalny znak graficzny, który jest unikalny dla każdej osoby. Musi on zawierać aktualne imię i nazwisko podpisującego - charakterystyczne tylko jemu, a głównym jego celem jest zatwierdzenie złożonego oświadczenia*. Prawidłowy podpis pozwala na zidentyfikowanie jego właściciela, który składa pewne oświadczenie woli w imieniu własnym, bądź w imieniu firmy, którą reprezentuje. Ten znak graficzny powinien charakteryzować się takimi cechami, jak: - usytuowanie pod treścią dokumentu - powtarzalność znaków - czytelne nazwisko, bądź wizualnie charakterystyczne tylko dla jednej osoby - podpis odręczny Dzięki tym zasadom żaden podmiot nie będzie mógł podważyć autentyczności podpisującego.   *Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2381/17 WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH