Pobierz w pełni bezpłatną aplikację z Kodeksem pracy

Pobierz w pełni bezpłatną aplikację z Kodeksem pracy - wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów i partnerów stworzyliśmy w pełni bezpłatną aplikację z Kodeksem pracy! Ściągnij na swój telefon i korzystaj bezpiecznie i szybko w dowolnym miejscu i czasie!


Pobierz na system Android tutaj: https://cutt.ly/rjnMtPE

Pobierz na system iOS tutaj: https://cutt.ly/vjnMinj

lub wpisz w wyszukiwarkę w sklepie Play lub App Store "Kodeks Pracy". Podsumowując, pobierz aplikację i korzystaj!

Kodeks Pracy

Kodeks Pracy to akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne, np. ustawa o służbie cywilnej) oraz pracodawców.

Pobierz w pełni bezpłatną aplikację z Kodeksem pracy

Rys historyczny

Obecnie w Polsce obowiązuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Zgodnie z jego art. 1 – „Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców”. Niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r. były art. 237 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy w zakresie, w jakim nie określały wytycznych dotyczących treści rozporządzenia oraz wykonawcze do tych przepisów rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. z 2002 r. nr 132, poz. 1115) – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2008 r., sygn. P 23/07. Niekonstytucyjność usunięto ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 99, poz. 825).

Zawartość Kodeksu pracy

Kodeks pracy składa się z 15 działów:
 • Pierwszy: Przepisy ogólne
 • Drugi: Stosunek pracy
 • Trzeci: Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • Czwarty: Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Piąty: Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Szósty: Czas pracy
 • Siódmy: Urlopy pracownicze
 • Ósmy: Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Dziewiąty: Zatrudnianie młodocianych
 • Dziesiąty: Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Jedenasty: Układy zbiorowe pracy
 • Dwunasty: Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
 • Trzynasty: Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Czternasty: Przedawnienie roszczeń
 • Piętnasty: Przepisy końcowe
Działy dzielą się na rozdziały, a niektóre rozdziały – na oddziały.
To wszystko znajdziesz w naszej aplikacji!

Szkolenia z Kadr i płac - pobierz w pełni bezpłatną aplikację z Kodeksem pracy

Ciągle rozwijamy nasz dział szkoleń z zakresu kadr i płac. Za każdym razem dostarczamy naszym klientom produkt najwyższej jakości, oparty na doświadczeniu naszych wykładowców. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń tutaj: WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC