Projekt nowelizacji – Praca zdalna w Kodeksie pracy

Projekt nowelizacji - Praca zdalna w Kodeksie pracyMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało Radzie Dialogu Społecznego projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Ma on uregulować pracę zdalną tak, aby mogła być wykorzystywana dłużej niż tylko w okresie stanu pandemii oraz trzech miesięcy po ich zakończeniu, jak stanowi obowiązująca ustawa w sprawie COVID-19, tzw. Tarcza Antykryzysowa. Praca zdalna ma zastąpić przepisy dotyczące telepracy. Zgodnie z nową definicją pracę zdalną będzie można wykonywać:
  • całkowicie,
  • częściowo poza siedzibą pracodawcy,
  • poza innym stałym miejscem jej świadczenia, określonym w umowie lub wskazanym przez zatrudniającego.
Jakie zmiany i możliwości wprowadzają nowe przepisy? nowelizacja kodeksu pracy praca zdalna

Praca zdalna pozostanie na stałe w kodeksie

Według przepisów Kodeksu Pracy sposób i częstotliwość wykonywania obowiązków poza firmą określą pracodawcy i zatrudnieni. Podobnie sytuacja będzie wyglądać w przypadku określania wysokości ekwiwalentu np. za używanie prywatnego laptopa. Natomiast zasady wykonywania obowiązków poza firmą zostaną opisane w (jednym z wymienionych):
  • porozumieniu ze związkami zawodowymi,
  • regulaminie,
  • poleceniu wydawanym przez pracodawcę,
  • indywidualnym uzgodnieniu z zatrudnionym.
W tenże sposób trzeba będzie określić m. in. ekwiwalent dla zatrudnionego (jeśli będzie używał prywatnego sprzętu) oraz sposób kontrolowania w miejscu świadczenia pracy. Po upływie trzech miesięcy pracy zdalnej każda ze stron będzie mogła domagać się przywrócenia poprzednich warunków, czyli powrotu pracownika do firmy. Przed rozpoczęciem wykonywania zadań będzie on musiał złożyć oświadczenie, że jego stanowisko pracy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania. W razie nieszczęśliwych zdarzeń pracodawca może nie uznać ich za wypadek przy pracy, jeśli podwładny odmówi współpracy przy ustalaniu okoliczności. Takie rozwiązania zawiera roboczy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, którego celem jest wdrożenie pracy zdalnej na stałe. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało go do dyskusji z pracodawcami i związkami zawodowymi na forum Rady Dialogu Społecznego. projekt zmiany kodeksu pracy praca zdalna

Projekt nowelizacji - Praca zdalna w Kodeksie pracy. Poluzowanie zasad

Przepisy o zdalnym wykonywaniu obowiązków zastąpią te obecnie obowiązujące, dotyczące telepracy. Zgodnie z nową definicją pracę będzie można wykonywać:
  • całkowicie,
  • częściowo poza siedzibą pracodawcy,
  • poza innym stałym miejscem jej świadczenia, określonym w umowie lub wskazanym przez zatrudniającego.
Jest to pojęcie szersze niż telepraca, która do tej pory obejmowała jedynie możliwość pracy poza siedzibą firmy przy użyciu sprzętu elektronicznego. W związku z nowelizacjami w Kodeksie Pracy czeka nas cały szereg zagadnień, które wymagają dostosowania. Jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami w Kodeksie Prawa Pracy to zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty szkoleń dla firm oraz szkoleń o tematyce kadrowej klikając w przycisk: WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC