Nowe Prawo zamówień publicznych jeszcze przed wakacjami? Minister podała nową datę

Nowe Prawo zamówień publicznych – to najważniejsze wydarzenie 2019 r. nie tylko dla specjalistów zamówień publicznych, ale też dla większości firm i ośrodków administracji, które występują jako zamawiający czy wykonawca.

Branża zamówień publicznych z niepokojem, ale też rosnącą nadzieją obserwuje projektowanie zmian, które czekają nowe Prawo zamówień publicznych. W konsultacjach nad zmianą ustawy brały udział nie tylko ośrodki administracji, tj. inne resorty i urzędy, ale także wykonawcy, organizacje przedsiębiorców, stowarzyszenia – a nawet pojedynczy zamawiający.

Jakie zmiany czekają zamówienia publiczne?

Na co powinni przygotować się zamawiający i wykonawcy w kontekście nowego prawa? Czy zmiana ustawy zaważy na całkowitej metamorfozie zamówień publicznych, czy będą to jedynie kosmetyczne poprawki istniejącej już ustawy? O zmianach czekających Prawo zamówień publicznych będą dyskutować nasi paneliści podczas XXI Zjazdu Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych. Sprawdź szczegółowy plan na stronie Zjazdu. Elektronizacja, orzecznictwo i zmiany w nowym Prawie ZP - o tym usłyszysz na XXI Zjeździe Specjalistów i Ekspertów

Zakończenie konsultacji

Choć konsultacje publiczne miały zakończyć się 23 lutego, w związku z dużym zainteresowaniem ministerstwo przedłużyło zbieranie uwag do końca mijającego właśnie miesiąca. Minister Emilewicz przyznała, że po części wynika to z objętości projektu zmian w ustawie, ale również z zainteresowania planowanymi zmianami. Do Ministerstwa wpłynęło kilkadziesiąt dokumentów z uwagami dotyczącymi planowanych zmian.
Konsultacje nowego Prawa zamówień publicznych trwały do 23 lutego. Jednak, w związku z objętością projektu i dużym zainteresowaniem rynku, oczekujemy na uwagi jeszcze do końca miesiąca – poinformowała minister Emilewicz.

Nowe Prawo ZP już w wakacje?

W marcu 2019 planowana jest konferencja uzgodnieniowa, natomiast jeszcze przed wakacjami projekt ma trafić do Sejmu.
Planujemy, że projekt nowego Prawa zamówień publicznych w kwietniu trafi na Stały Komitet Rady Ministrów, przed wakacjami zostanie przyjęty przez rząd, a następnie trafi do Sejmu - oznajmiła wczoraj minister Jadwiga Emilewicz (Polska Agencja Prasowa).
Dzięki zmianom w Prawie zamówień publicznych Ministerstwo ma nadzieję znacznie zwiększyć liczbę przedsiębiorstw startujących w przetargach publicznych.

Na co liczy Ministerstwo?

Tylko w 2017 r. państwo wydało 163,2 mld zł w ramach zamówień publicznych, co - jak podkreśla Ministerstwo – stanowi niemal połowę wszystkich inwestycji w gospodarce na 2017 r. Warto uświadamiać przedsiębiorców, że zamówienia publiczne mogą być dla nich kolejnym „rynkiem zbytu” produktów i usług. Przystosowanie się przedsiębiorców do wymagań podmiotów publicznych może mieć również dodatkowy wymiar pozytywny – wykonawcy nie mają innego wyjścia, niż dbać o  ciągły rozwój, podnoszenie jakości usług czy inwestowanie w innowacje. Przeczytaj nasz tekst na blogu NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Źródło: PAP WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH