Tryb podstawowy a nowe Pzp

Jak już wiemy tryby udzielenia zamówienia publicznego to forma prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, przy wykonaniu ustalonych warunków. Mamy kilka trybów przytoczonych w ustawie. Każdy tryb ma precyzyjnie zatwierdzone wymagania co do procedury prowadzenia postępowania i okoliczności, w jakich może być zastosowany. Warto zaznaczyć, że bardzo istotnym usprawnieniem przewidzianym w projektowanym prawie jest wprowadzenie nowej, uproszczonej procedury dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych. Witamy nowy tryb podstawowy.

Tryb podstawowy – ale o co chodzi?

  • Tryb podstawowy jest nowym trybem postępowania, właściwym w zasadniczej liczbie przypadków dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. Zasady i przebieg postępowania nie są zupełną nowością – w pewnym zakresie opierają się na istniejących trybach udzielenia zamówienia (np. przetarg nieograniczony, negocjacja z ogłoszeniem).
  • Ustawodawca umożliwił przeprowadzenie trybu podstawowego w trzech wariantach. (postępowanie bez negocjacji,postępowanie z możliwością prowadzenia negocjacji, postępowanie z obligatoryjnymi negocjacjami)
  • Zgodnie z nową ustawą, zamawiający zasadniczo udzielać będzie zamówienia w trybie podstawowym. Jedynie w uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie będzie mógł udzielić zamówienia w trybie partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki.

Tryb podstawowy a przetarg nieograniczony – Nowe Pzp

Tryb podstawowy a nowe Pzp Tryb podstawowy, a jak to wygląda w porównaniu z przepisami prawa w przetargu nieograniczonym? Poniżej podstawowe różnice według nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.  trytTryb podstawowy a nowe Pzp

Tryb podstawowy - podsumowanie

  • Podsumowując, zamiarem ustawodawcy było udoskonalenie a zarazem uproszczenie obecnych trybów dwuetapowych i przekonanie zamawiających do zastosowania negocjacji w szerszym zakresie. Jak to wyjdzie w praktyce, czas pokaże.
  • Nowa ustawa  zamówień publicznych nanosi wymagania zapoznania się z nową procedurą, której wariantowość, opisywana przez ustawodawcę jako elastyczność, może rodzić wiele problemów praktycznych. Zobaczymy, jak tryb podstawowy wpłynie na skuteczność postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Chcesz dowiedzieć się więcej o nowych regulacjach prawnych, które wejdą w życie już za rok! Zapoznaj się z naszą najnowszą ofertą szkoleń z nowej ustawy zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Zostań prawdziwym Specjalistą nowej ustawy Pzp razem z nami :) WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH