Elektronizacja zamówień publicznych – nowe orzeczenie KIO

Pojawiło się nowe orzeczenie KIO w sprawie elektronizacji zamówień publicznych. Pełna elektronizacja zamówień publicznych wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r. Do tej pory obowiązek elektronizacji dotyczył jedynie zamówień, których wartość była wyższa od progów unijnych. O elektronizacji zamówień publicznych pisaliśmy już TU i TU.

KIO wyrok 2603/19

Niedawno pojawiło się nowe orzecznictwo KIO dotyczące elektronicznego postępowania. Jest to wyrok o sygnaturze 2603/19. Przejdźmy do krótkiego omówienia tego wyroku. Postępowanie ze składaniem ofert na elektronicznej platformie. Trzech wykonawców oferty skutecznie złożyło, trzech pozostałych miało problemy techniczne.

Logowali się na platformie, dołączali pliki z ofertami, nawet udało im się podpisać formularz wysyłkowy podpisem kwalifikowanym, ale gdy klikali "zakończ" i chcieli złożyć ofertę pojawiał się komunikat o błędzie i oferta mimo, że zapisana poprawnie to nie została złożona u Zamawiającego.

O wszystkim na bieżąco informowano Zamawiającego oraz help desk platformy. Zamawiający pomimo informacji o problemach w działaniu kontynuował postępowanie, a wykonawca który nie mógł oferty skutecznie złożyć wniósł odwołanie żądając unieważnienia postępowania. elektronizacja zamówień publicznych

Jakimi dowodami dysponował odwołujący?

  •  e - mail od help desku platformy, że działała prawidłowo i że najpewniej problem jest po stronie Zamawiającego;
  • biling połączeń: Wykonawca - Zamawiający, Wykonawca - help desk,
  • logi z własnego systemu, że infrastruktura działała prawidłowo;
  • filmik z próby złożenia oferty potwierdzający, że nie było to możliwe.
Zamawiający przedstawił dowód: raport potwierdzający, że łącze internetowe działało prawidłowo. W świetle tak przedstawionych dowodów i argumentacji Izba uznała, że postępowanie winno być unieważnione.

elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych - co warto mieć na uwadze przy składaniu ofert

Warto mieć na uwadze dowody jakie zgromadził wykonawca. Proszę też pamiętać o terminie na wniesienie odwołania - 10 dni o uzyskaniu wiedzy o zdarzeniu. Gdyby wykonawca czekał do rozstrzygnięcia postępowania, odwołanie byłoby wniesione po terminie. Wkrótce w EduStrefie przedstawimy uzasadnienie tego wyroku. Sprawdzaj na bieżąco zakładkę e-booki, w której na bieżaco udostępniamy omówienia najciekawszych spraw związanych z zamówieniami publicznymi. Wpis współtworzył prawnik i ekspert ApexNet Iwona Holka. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH