UZP – oddanie kolejnych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia(26.01.2021)

UZP informuje, że zgodnie z przedstawionym planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, dnia 26 stycznia 2021 roku zostaną oddane do użytku  pozostałe funkcjonalności BZP.

Platforma e-Zamówienia - co zostanie wdrożone?

Kolejne funkcjonalności Platformy to:
  • ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp,
  • słowniki wielopoziomowe,
  • funkcjonalność kopiowania kryteriów z części do części,
Dodatkowo zostały wprowadzone  zmiany graficzne mające na celu przyjaźniejsze korzystanie przez użytkowników Platformy w obszarze modułu postępowań i ogłoszeń. Tym samym zakończone zostało wdrożenie etapu III.1. Platformy, tj. Budowa BZP.

Co jeszcze jest w planie?

Aktualnie trwają prace nad etapem III.2., tj. Modułem Ofert i Wniosków, który zgodnie z Harmonogramem powinien być zrealizowany w I kwartale 2021 r. Wdrożenie tego Modułu planowane jest na kwiecień 2021 r. Szczegóły dotyczące wdrożenia tego Etapu będą przekazywane na stronie UZP  oraz w mediach społecznościowych z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH