Archiwa tagu: nowa ustawa

Co jeśli nie zdążymy?

Według przepisów Polska ma czas do 18 kwietnia 2016 r. na wdrożenie  nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych. Nowe przepisy wywołują rosnące zamieszanie i kontrowersje wśród teoretyków i praktyków zamówień publicznych między innymi ze względu na krótki czas pozostały do wdrożenia koniecznych zmian. Beneficjenci unijnych dotacji mogą jednak spać spokojnie. Jeżeli Polska nie zdąży wdrożyć nowych dyrektyw do ustalonego czasu, konsekwencje poniesie Skarb Państwa i to on zapłaci ewentualne kary finansowe. W przypadku opóźnień we wdrażaniu nowych dyrektyw Komisja Europejska będzie miała prawo uznać, że dotacje unijne są wydawane niezgodnie z przepisami i nie są wydatkami kwalifikowanymi.

Sytuację skomentował Grzegorz Borkowski z Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

„Jeżeli nie zdążymy z wdrożeniem tych przepisów, to rzeczywiście mogą się pojawić negatywne skutki dla budżetu. Nie poniosą ich jednak beneficjenci dofinansowania. Oni będą przecież działać zgodnie z polskim prawem, choć już niekoniecznie z nowymi dyrektywami. Dlatego ciężar finansowy weźmie na siebie budżet państwa.”

Projekt nowej ustawy Pzp przyjęty!

Dobra wiadomość dla wszystkich zwolenników nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Rada Ministrów właśnie przyjęła projekt ustawy złożony do sejmu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Dla przypomnienia nowa ustawa jest całkowitą rewolucją na rynku zamówień publicznych, wprowadza wiele nowości i innowacyjnych rozwiązań, których w starej ustawie, nowelizowanej ponad 40 razy, brakowało.
Przede wszystkich nowa ustawa wprowadza elektronizację zamówień publicznych m.in. w przypadku kontaktów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, które od tej pory będą miały obowiązkowo formę elektroniczną. Powstanie również elektroniczna platforma zamówień publicznych (e-zamówienia), która będzie miała za zadanie ułatwienie realizowania procesów ZP i zapewni bezpieczeństwo danych.
Drugą bardzo ważną zmianą w nowej ustawie jest zwrócenie uwagi na pozaekonomiczne cele zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności.
Kolejną zamianą jest wprowadzenie nowego trybu o udzielnie zamówienia- partnerstwo innowacyjne, dostosowane do zamówień publicznych na produkty nowe, innowacyjne, jeszcze nie dostępne na rynku.
Głównym celem zastąpienia dotychczasowej ustawy nową ustawą Prawo zamówień publicznych ma na celu regulację procesu zamówień publicznych, dostosowanie ich do standardów europejskich oraz efektywne wykorzystywanie środków publicznych.
Poprzez nową ustawę państwo chce również wykorzystać zamówienia publiczne do realizowania polityki społecznej- innowacyjności, walki z wykluczeniem społecznym, ochroną środowiska.

Specjaliści są zgodni, że nowa ustawa Pzp może wprowadzić wiele pozytywnych zmian na rynku zamówień publicznych.