Komunikacja z wykonawcami a poczta e-mail

Czy wiesz, że zgodnie z art 67 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek zamieszczenia  w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumencie zamówienia informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował z wykonawcami.

komunikacja z wykonawcami a poczta email

Ponadto zamawiający musi wskazać wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące sporządzania, wysyłania czy też odbierania korespondencji elektronicznej.

Platforma komercyjna - jako jedyna droga do komunikacji z wykonawcami?

mailowa komunikacja z wykonawcami

Nasuwa się pytanie, co jeśli zamawiający korzysta z platformy komercyjnej i chce, aby komunikacja z wykonawcami a zamawiającym odbywała się jedynie za pomocą platformy.

Oczywiście zamawiający ma prawo do wskazania jednej ścieżki komunikacji w postępowaniu. Musi jedynie poinformować o tym wykonawcę w sposób nie budzący wątpliwości tj. w sposób jednoznaczny.

Komunikacja z wykonawcami - na co zwrócić uwagę?

  • Należy zwrócić również uwagę na konieczność podania w SWZ adresu poczty elektronicznej zamawiającego, co może budzić wątpliwości wykonawców, co do tego, czy pomimo wskazania przez zamawiającego ścieżki komunikowania się mogą przesyłać korespondencję mailową.
  • Warto podkreślić, że zamawiający, którzy chcą, aby komunikacja odbywała się jedynie na platformie wskazanej przez zamawiającego, winni zamieścić pod adresem e-mail informacje, że nie jest on przeznaczony do komunikowania się z zamawiającym.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowej ustawy, która obowiązuje od 1 stycznia, to  zapraszamy na nasze szkolenie zamówienia publiczne.

_______________________________________________________________

Sprawdź także nasze bestsellerowe szkolenie:
Błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego Pzp - na podstawie orzecznictwa KIO, opinii UZP i interpretacji.
Łódź, 17-18 sierpnia, Trener Grzegorz Czaban
Poznań, 30 -21 sierpnia, Trener Łukasz Czaban
WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH