Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Jak przygotować się do obowiązków nałożonych ustawą o jawności życia publicznego na zamówienia | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Jak przygotować się do obowiązków nałożonych ustawą o jawności życia publicznego na zamówienia

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenie j est zaznajomienie uczestników z nowymi zasadami i obowiązkami, które wprowa dzanowa ustawa o jawności życia publicznego, a także wskazanie newralgicznych obszarów ustawy i odpowiedzialności.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Szeroko pojęci pracownicy administracji
publicznej
• merytoryczni członkowie komisji przetargowych
• kierownicy zamawiających
• osoby obsługujące radnych
• osoby odpowiedzialne za przygotowywanie
odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji
publicznej
• Przedsiębiorcy z sektora średnich i dużych
przedsiębiorstw
• Osoby odpowiedzialne za wprowadzenie polityk
antykorupcyjnych w jednostkach

Program

1. Założenia ustawy o jawności życia publicznego;

2. Zasady jawności w procesie stanowienia prawa;

3. Zasady i tryb prowadzenia działalności, której celem jest wywarcie wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa;

4. Środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne;

5. Zakres przedmiotowy oświadczeń o stanie majątkowym oraz osoby obowiązane do składania oświadczeń majątkowych;

6. Obowiązek stworzenia jawnego rejestru umów cywilnoprawnych;

7. Ustawy o jawności życia publicznego w kontekście udzielania zamówień publicznych w jednostce;

8. Zasady składania, dokonywania korekty oraz ujawniania oświadczeń majątkowych, w tym zakres danych, które podlegają ujawnieniu w tych oświadczeniach;

9. Środki ochrony sygnalistów;

10. Środki przeciwdziałania praktykom korupcyjnym;

11. Ochrona danych osobowych a ustawa o jawności życia publicznego;

12. Zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

Opinie

Trener bardzo dobry, jasno wyraźnie przekazuje informacje. Odpowiada na każde zadane pytania. Ogólnie jestem zadowolona ze szkolenia. Dokładne precyzowanie odpowiedzi.

Iwona Olszewska - Sąd Rejonowy w Legionowie

Doskonałe podejście trenera do pytań indywidualnych, wyczerpujące odpowiedzi poparte doświadczeniem, elastyczne podejście do czasu szkolenia, ale utrzymywanie dyscypliny względem prezentowania informacji. Gorąco polecam

Joanna Grocka - MJWPU