SZKOLENIA VOD

TEMAT

Praktyczne zamówienia publiczne

wg nowej ustawy Pzp na podstawie orzecznictwa, opinii i interpretacji oraz kazusów zamówieniowych

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE! 12 godzin intensywnej warsztatowej nauki! Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zmian w związku z wejściem nowej ustawy Pzp. Kurs ma na celu omówienie zamówień publicznych w praktyce oraz przedstawienie takich aspektów jak: ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumenty zamówienia, szczegółowe omówienie rozporządzenia elektro – przykłady dokumentów elektronicznych. Potrzebujesz praktyki? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

TRENER

Wioleta Bajda

Radca Prawny, Były naczelnik w Departamencie Prawnym UZP, gdzie nadzorowała wydawanie opinii prawnych UZP, przygotowywanie pozwów o unieważnienie umów i decyzji w przedmiocie kar pieniężnych, a także reprezentowała Prezesa UZP na licznych konferencjach i szkoleniach.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 53
Liczba opinii o trenerze: 54

Wykładowca akademicki na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i in. Szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych z doświadczeniem obejmującym ponad kilkaset wystąpień.

PROGRAM

Konflikt interesów w zamówieniach publicznych

 • Rodzaje konfliktu interesów
 • Konflikt interesów w regulacjach unijnych
 • Wyłączenie osób z powodu konfliktu interesów/skazania
 • Kto składa oświadczenie?
 • Kiedy i jakie oświadczenia się składa?
 • Jak zarządzać konfliktem interesów? Porady
 • Skutki podjęcia w postepowaniu czynności przez osobę podlegająca wyłączeniu
 • Omówienie przykładowych sytuacji wywołujących konflikt interesów, kazusy
 • Opinie i stanowiska UZP w zakresie konfliktu interesów – dlaczego nie rozstrzygają problemu?
 • Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy jest to jedyny sposób na zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego
 • Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w przypadku zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania
  1. Co oznacza zaangażowanie w przygotowanie postępowania?
  2. Jakie czynności wchodzą w zakres przygotowania postępowania?
  3. Sytuacje, w których należy uznać, że wykonawca był zaangażowany w przygotowanie postępowania- co z wstępnymi konsultacjami rynkowymi?
  4. Działania, które może podjąć Zamawiający w celu wyeliminowania zakłócenia konkurencji spowodowanego zaangażowaniem w przygotowanie postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu oraz dokumenty zamówienia

 • Ogłoszenia o zamówieniu – publikatory, rodzaje, nowe ogłoszenia, kwestie problemowe;
 • zmiany treści ogłoszenia w postępowaniach unijnych -problemy praktyczne; czemu nie można zmienić ogłoszenia na dzień przed upływem terminu składania ofert?
 • Dokumenty zamówienia – SWZ i OPiW czy się różnią? Specyfika w praktyce

Opis przedmiotu zamówienia

 • Co zmienia nowe PZP?
 • Gdzie napotykamy problemy przy opisywaniu przedmiotu zamówienia?
 • Najczęściej spotykane sposoby błędnego opisu przedmiotu zamówienia, omówienie aspektu równoważności produktu w świetle wyroków KIO (m.in. wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r., z dnia 20 kwietnia 2017r., inne);

Przedmiotowe środki dowodowe

 • Czym są przedmiotowe środki dowodowe?
 • Rodzaje?
 • Kiedy żądamy, kiedy uzupełniamy, kiedy nie możemy uzupełniać?
 • Problemy praktyczne – kiedy zamawiający decyduje, czy dokument jest podmiotowym, czy przedmiotowym środkiem dowodowym? Jakie to ma konsekwencje?

Weryfikacja podmiotowa wykonawców

 • Jak badamy wykonawcę? Procedura zwykła i odwrócona
 • Podstawy wykluczenia - od ogółu do szczegółu – opinie, orzecznictwo, kazusy
 • Warunki udziału w postępowaniu – kiedy są proporcjonalne? Jak je określić?
 • Ocena podmiotowa wykonawcy – w postępowaniach krajowych i unijnych – zakres minimalny, maksymalny;
 • Oświadczenie wstępne – forma, zakres, kiedy i na jakim etapie żądamy?
 • Podmiotowe środki dowodowe – co należy rozumieć pod tym pojęciem?
 • Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych – omówienie krok po kroku z naciskiem na kwestie problemowe m.in. związane z KRK, nowe zasady w zakresie aktualności dokumentów;
 • Kiedy można odstąpić od żądania podmiotowych środków dowodowych?
 • Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych /uzupełnienia oświadczeń wstępnych i podmiotowych środków dowodowych
 • Podmioty udostępniające zasoby – kiedy można zmienić, kiedy jest to niedopuszczalne; moment złożenia zobowiązania; uzupełnianie, zakres weryfikacji PUZ-a;
 • Wszystko o konsorcjum (specyfika, zasady weryfikacji, oświadczenie z art. 117 ust. 4 NPZP) z uwzględnieniem stanowisk UZP i orzecznictwa
 • Kazusy z praktyki

Elektronizacja – diabeł tkwi w szczegółach

 • Forma ofert i innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu
 • Szczegółowe omówienie rozporządzenia elektro – przykłady dokumentów elektronicznych
 • Dokumenty wystawione przez upoważnione podmioty – szczegółowe omówienie pojęcia, przykłady
 • Wszystko o podpisach elektronicznych – rodzaje, jak sprawdzić, co oznacza walidacja i czy musi być kwalifikowana? znakowanie czasem kwalifikowanym znacznikiem a czas deklarowany - jakie znaczenie ma czas podpisu? analiza orzeczeń dotyczących podpisu elektronicznego i jego walidacji
 • Rozwiązywanie kazusów

Przesłanki odrzucenia bez tajemnic

Wszystko o rażąco niskiej cenie

 • pojęcie rażąco niskiej ceny w świetle dorobku doktryny
 • rażąco niska cena a zawyżona szacunkowa wartość zamówienia
 • przypadki, w których wyjaśnianie rażąco niskiej ceny nie jest konieczne, pomimo, że cena jest 30% niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen złożonych ofert (np.: jedna ze złożonych ofert przekracza szacunek o 100%, pozostałe poniżej szacunku o około 10%, jedna ze złożonych ofert przekracza szacunek o 100%, pozostałe powyżej szacunku o około 10%), rażąco niska cena a średnia arytmetyczna złożonych ofert (jedna ze złożonych ofert przekracza szacunek o 100%, pozostałe poniżej szacunku o około 10%); rażąco niska cena a średnia arytmetyczna złożonych ofert (jedna ze złożonych ofert przekracza szacunek o 100%, pozostałe powyżej szacunku o około 10%)

Termin związania ofert w NPZP bez tajemnic

 • Całkowite przemodelowanie instytucji TZO
 • Nowe zasady w zakresie TZO i jego przedłużania
 • Ćwiczenia

Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi

OPINIE

Prowadząca przekazała dużo przydatnej wiedzy, która będzie przydatna mi w wykonywanej przeze mnie pracy.

Beata Masłowska - 4WOG Gliwice

Szkolenie oparte na dialogu, przykłady z "życia" oraz praktyczne podejście do UZP.

Justyna Sielatycka - 43WOG

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Wioleta Bajda
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907