SZKOLENIA VOD

TEMAT

PŁACE od A do Z

- na podstawie zmian wprowadzonych przez Polski Ład oraz z uwzględnieniem nowego rozporządzenia – kompleksowe warsztaty 2 dniowe

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń VOD

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem naszego szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Bardzo praktyczna forma prowadzenia zajęć – cała grupa i każdy z osobna pracuje na przykładach. Szkolenie skierowane do osób, które zaczynają swoja przygodę w naliczeniu płac jak również jest atrakcyjne dla pracowników kadr. Pomaga w bardzo przystępny sposób zrozumieć zasady funkcjonowania i współpracy miedzy działam kadr i płac.

TRENER

Iwona Nowak-Przybylska

 

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 500
Liczba opinii o trenerze: 2

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 1. Menadżera Kultury
 2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu .

Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jest także  certyfikowanym Mediatorem Sądowym .

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:
 a) Zarządzanie Przedsiębiorstwem,

 b) Zarządzanie Nieruchomościami,

 c) Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

PROGRAM

Zaliczka na podatek dochodowy  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem

 • Obowiązki płatnika.
 • Zasady ustalania dochodu.
 • Skala podatkowa od 2021 r. i 2022
 • Koszty uzyskania przychodów w 2021i 2022  roku.
 • Przekroczenie progu podatkowego w 2021 roku.
 • Koszty uzyskania przychodów autorskie – NAJNOWSZE ZMIANY W 2022 ROKU.
 • Zasady opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników.
 • Obliczanie zaliczki na PIT – ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.

W programie:

 1. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto – netto.
   
 • Zapoznanie z podstawami  prawnymi  określającymi zasady wyliczania wynagrodzeń.
 • Ustalenie kwoty brutto.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne pracownika.
 • Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.
 • Ustalenie kwoty netto.
 • Ustalenie obowiązkowych obciążeń pracodawcy.
 1. Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę.
 • Stawka osobistego zaszeregowania.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Premie i nagrody.
 • Dodatki do wynagrodzeń.
 • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP.
 • Stopy procentowe składek.
 • Roczna podstawa wymiaru składek.
 • Świadczenie wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Świadczenia na rzecz pracowników.
 • Zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem zmian na 2022 rok.
 • Składka wypadkowa.
 • Fundusz Pracy.
 • Fundusz Gwarantowanych Roszczeń Pracowniczych.
 • Fundusz Emerytur pomostowych.
 • PPK
 • Deklaracja PIT- 4 R – omówienie zasad wypełniania.

5.    Zasady ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń z ubezpieczenia społecznego .
•    Wynagrodzenie za czas choroby.
•    Zasiłek chorobowy.
•    Ustalanie prawa i wysokość zasiłku.
•    Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku.
6.    Zasady naliczania wynagrodzenia dotyczącego urlopu.
•    Podstawa urlopowa.
•    Wynagrodzenie za czas urlopu.
•    Ekwiwalent pieniężny za urlop.
•    Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego.
•    Ustalenie wynagrodzenia za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
7.    Od  01.01.2022 roku  zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

•    Zasiłki z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i duchownego w razie zadłużenia na koncie płatnika
•    Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
•    Rozszerzenie kręgu osób nieuprawnionych do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
•    Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego
•    Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu
•    Zwiększenie grupy osób nieuprawnionych do świadczenia rehabilitacyjnego
•    Krótsza przerwa w pobieraniu zasiłków powodująca ustalenie nowej podstawy wymiaru
•    Terminy wypłaty zasiłków
•    Inne zmiany do ustawy zasiłkowej
•    Definicja wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy
•    Brak prawa do zasiłku chorobowego za okres choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy

8.    Sporządzenie przykładowej listy płac – ćwiczenie podsumowujące.

9.   Rozporządzenie z dnia 9 marca:
ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

 

OPINIE

estem zadowolona ze szkolenia, prowadząca kompetentna, udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, przedstawiła wiele przykładów na konkretnych kwotach. Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szkoleń on-line ale obecnie taka forma bardzo mi odpowiada. Nie muszę godzinami tłuc się autobusem/pociągiem żeby dojechać na szkolenie, mam możliwość uczestniczenia w szkoleniu będąc w domu.

Renata Biegaj - Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Szkolenie prowadzone przez panią Iwonę Nowak-Przybylską w dniu 9-10 grudnia br. jest na najwyższym poziomie,ogromna wiedza z zakresu płac i zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Materiały przygotowane idealnie, czytelne i przejrzyste. Dla mnie samej był to czas spędzony pożytecznie, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje w zmieniających się rzeczywistych warunkach prawnych. Oceniam szkolenie na najwyższą ocenę. Pozdrawiam.

Alicja Konopacka - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Nowak-Przybylska
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907