SZKOLENIA VOD

TEMAT

PŁACE od A do Z

- na podstawie zmian wprowadzonych przez Polski Ład oraz z uwzględnieniem nowego rozporządzenia – kompleksowe warsztaty 2 dniowe

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem naszego szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na przykładach zasad ustalania wynagrodzeń z punktu widzenia prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Bardzo praktyczna forma prowadzenia zajęć – cała grupa i każdy z osobna pracuje na przykładach. Szkolenie skierowane do osób, które zaczynają swoja przygodę w naliczeniu płac jak również jest atrakcyjne dla pracowników kadr. Pomaga w bardzo przystępny sposób zrozumieć zasady funkcjonowania i współpracy miedzy działam kadr i płac.

TRENER

Iwona Nowak-Przybylska

 

Posiada dwudziestoośmioletnie  doświadczenie w księgowości. Od 28 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

Stale się rozwija i pogłębia wiedzę. Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 500
Liczba opinii o trenerze: 2

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego w zakresie :

 1. Menadżera Kultury
 2. Zarzadzanie Instytucjami Kultury

Przez kilka lat była menadżerem zarządzającym w jednostce miejskiej we Wrocławiu .

Posiada certyfikat Ministra  Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jest także  certyfikowanym Mediatorem Sądowym .

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach:
 a) Zarządzanie Przedsiębiorstwem,

 b) Zarządzanie Nieruchomościami,

 c) Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej.

PROGRAM

Zaliczka na podatek dochodowy  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Polskim Ładem

 • Obowiązki płatnika.
 • Zasady ustalania dochodu.
 • Skala podatkowa od 2021 r. i 2022
 • Koszty uzyskania przychodów w 2021i 2022  roku.
 • Przekroczenie progu podatkowego w 2021 roku.
 • Koszty uzyskania przychodów autorskie – NAJNOWSZE ZMIANY W 2022 ROKU.
 • Zasady opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników.
 • Obliczanie zaliczki na PIT – ĆWICZENIE PODSUMOWUJĄCE.

W programie:

 1. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto – netto.
   
 • Zapoznanie z podstawami  prawnymi  określającymi zasady wyliczania wynagrodzeń.
 • Ustalenie kwoty brutto.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.
 • Wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne pracownika.
 • Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy.
 • Ustalenie kwoty netto.
 • Ustalenie obowiązkowych obciążeń pracodawcy.
 1. Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę.
 • Stawka osobistego zaszeregowania.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Premie i nagrody.
 • Dodatki do wynagrodzeń.
 • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP.
 • Stopy procentowe składek.
 • Roczna podstawa wymiaru składek.
 • Świadczenie wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS.
 • Świadczenia na rzecz pracowników.
 • Zasady obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem zmian na 2022 rok.
 • Składka wypadkowa.
 • Fundusz Pracy.
 • Fundusz Gwarantowanych Roszczeń Pracowniczych.
 • Fundusz Emerytur pomostowych.
 • PPK
 • Deklaracja PIT- 4 R – omówienie zasad wypełniania.

5.    Zasady ustalania wynagrodzenia za czas choroby i świadczeń z ubezpieczenia społecznego .
•    Wynagrodzenie za czas choroby.
•    Zasiłek chorobowy.
•    Ustalanie prawa i wysokość zasiłku.
•    Okres zasiłkowy i wysokość zasiłku.
6.    Zasady naliczania wynagrodzenia dotyczącego urlopu.
•    Podstawa urlopowa.
•    Wynagrodzenie za czas urlopu.
•    Ekwiwalent pieniężny za urlop.
•    Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego.
•    Ustalenie wynagrodzenia za czas innych okresów niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
7.    Od  01.01.2022 roku  zmiany w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

•    Zasiłki z ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i duchownego w razie zadłużenia na koncie płatnika
•    Skrócenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego
•    Rozszerzenie kręgu osób nieuprawnionych do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
•    Zmiana sposobu ustalania okresu płatności zasiłku chorobowego
•    Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu
•    Zwiększenie grupy osób nieuprawnionych do świadczenia rehabilitacyjnego
•    Krótsza przerwa w pobieraniu zasiłków powodująca ustalenie nowej podstawy wymiaru
•    Terminy wypłaty zasiłków
•    Inne zmiany do ustawy zasiłkowej
•    Definicja wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy
•    Brak prawa do zasiłku chorobowego za okres choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy

8.    Sporządzenie przykładowej listy płac – ćwiczenie podsumowujące.

OPINIE

estem zadowolona ze szkolenia, prowadząca kompetentna, udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania, przedstawiła wiele przykładów na konkretnych kwotach. Na początku byłam sceptycznie nastawiona do szkoleń on-line ale obecnie taka forma bardzo mi odpowiada. Nie muszę godzinami tłuc się autobusem/pociągiem żeby dojechać na szkolenie, mam możliwość uczestniczenia w szkoleniu będąc w domu.

Renata Biegaj - Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Szkolenie prowadzone przez panią Iwonę Nowak-Przybylską w dniu 9-10 grudnia br. jest na najwyższym poziomie,ogromna wiedza z zakresu płac i zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Materiały przygotowane idealnie, czytelne i przejrzyste. Dla mnie samej był to czas spędzony pożytecznie, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje w zmieniających się rzeczywistych warunkach prawnych. Oceniam szkolenie na najwyższą ocenę. Pozdrawiam.

Alicja Konopacka - Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Nowak-Przybylska
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907