ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Wykonawcy, a Pzp 2022 - jak skutecznie ubiegać się o zamówienia i realizować umowy bez narażania się na postępowania w KIO

ONLINE
1.

Dane uczestników

2.

Dane instytucji zgłaszającej

3.

Podsumowanie

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

DANE UCZESTNIKA

SUMA
1228.77 zł brutto
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że szkolenie jest finansowane ze środków publicznych, a instytucja zwolniona jest z płatności podatku VAT.