Wymiar etatu, czyli jak wyliczyć czas obowiązującej pracy?

Wymiar etatu, czyli jak wyliczyć czas obowiązującej pracy? Etat, pół etatu, ćwierć etatu...a może 1/16 etatu? Dzisiejszy temat, często spędza sen z powiek nie tylko pracownikom, ale i samym pracodawcom. Trzeba przyznać, że praca na tzw. cały etat jest najbardziej popularną, ale dlaczego nie pracować w innym wymiarze czasu pracy? Wymiar czasu pracy jest ustalany zgodnie z Kodeksem Pracy art. 130 K. p.

Jak wyliczyć wymiar czasu pracy w najprostszy sposób?

 • 40 godzin ( tygodniowy czas pracy dla pełnego etatu) mnożymy przez ilość tygodni w miesiącu (najczęściej 4 tygodnie).
 • następnie dodajemy do tego okresu tzw. dni wystające, czyli 8h, które nie zaliczone są w powyżej wyliczonych 4 tygodniach, ale należą do danego miesiąca.
 • ostatnie działanie, to odjęcie 8h za każde święto w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu), które nie przypadają w niedzielę.
Jak wyliczyć czas obowiązującej pracy? Zobaczmy to na przykładzie stycznia 2021: (40h × 4tyg) + (8h × 1dzień) - (8h × 2święta) = 152h dla całego etatu. Kartka z kalendarza pomoże w analizie przykładu. Jeśli już wiemy, jak oblicza się wymiar czasu pracy dla pełnoetatowca to każdy inny etat nie będzie sprawiał żadnego problemu. Sprawdźmy różne możliwości:
 • Pół etatu to 76h
 • Ćwierć etatu to 38h
 • 1/8 etatu to 19h
 • 1/16 etatu to 9.30h

Jak obliczyć czas pracy pracowników?

Czas pracy dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze, to nic innego jak obniżony proporcjonalnie etat. Przyjmując, że dobowy wymiar etatu pracy wynosi 8h. Warto nadmienić, że niepełnoetatowcy mogą pracować w stałym lub zmiennym rozkładzie, a także przy stałym lub zmiennym dobowym wymiarze czasu pracy tę kwestię zapisuje się w umowie o pracę. Sprawdź też jak wygląda ochrona przed zwolnieniem pracownika. Natomiast jeżeli pracownicy, którzy świadczą pracę na część etatu pracują od poniedziałku do piątku, przy czym soboty są dla nich dniami wolnymi od pracy, a jest zachowany proporcjonalnie zmniejszony dobowy wymiar czasu pracy, to w takim przypadku za dni świąteczne przypadające w sobotę pracodawca powinien udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy.

Inną sprawą, która powinna być określona w umowie o pracę dla niepełnoetatowców jest tzw. limit godzin. Dlaczego jest to istotne?

Tę kwestię również reguluje Kodeks pracy w art. 151 § 5 K. p. zgodnie z nim pracodawca i pracownik powinni zapisać w umowie o pracę liczbę godzin pracy ponad te, które określa praca na część etatu. Zapisanie tego w umowie jest szczególnie ważne dla pracownika. Przekroczenie tzw. limitu godzin uprawnia go do dodatku do wynagrodzenia jak za nadgodziny, 100 % lub 50 %, oprócz normalnego wynagrodzenia. To pokazuje, jak obliczyć wymiar czasu pracy pracowników. Sprawdź czym charakteryzuje się praca nadliczbowa.

Oczywiście Kodeks pracy przewiduję wyjątki, ale podstawowe informacje dotyczące dodatku do wynagrodzenia podaje poniżej:

1. 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych, które przypadają w:
 • nocy,
 • niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
2. Natomiast 50% wynagrodzenia:
 • za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.
Mam nadzieję, że ta krótka analiza w przystępny sposób rozwiewa tajemnicze, jak dotąd sformułowania 1/4, 1/8 czy 1/16 etatu zarówno dla właścicieli firm jak i pracowników. Teraz już wiesz, jak oblicza się wymiar czasu pracy. W związku ze zmianami w przepisach czeka nas cały szereg zagadnień, które wymagają dostosowania do obecnej sytuacji związanej z pandemią. Jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami w Kadrach i Płacach to zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty szkoleń. WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC