Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK ) – Rewolucja w systemie emerytalnym ?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia. PPK to powszechny program systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60-tego roku życia. Środki gromadzone w ramach pracowniczego planu kapitałowego będą środkami prywatnymi.

Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK )

Jaki cel mają Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK)?

Pracownicze Programy Kapitałowe zostały opracowane po to, aby:
  • wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy;
  • zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków;
  • pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników.

Najważniejsze założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych(PPK)

  • Źródła wpłat: Wpłaty będą pochodzić z 3 źródeł:1. Pracownik:2 % wynagrodzenia brutto2. Pracodawca:1,5 % wynagrodzenia pracownika3. Państwo: Jednorazowa wpłata powitalna 250 zł i co rocznie 240zł
  • Czas wypłacenia środków z PPK- po skończeniu 60 lat(25% zebranych środków, resztę sumy – w kolejnych latach w formie renty terminowej)- przed skończeniem 60 lat: mamy do wyboru 2 opcje:1: częściowego sfinansowania kredytu mieszkaniowego2: konieczność pokrycia kosztów leczenia ciężkiej choroby właściciela środków lub osoby z najbliższej rodziny.
  • Projekt ustawy zakłada, że Pracownicze Plany Kapitałowe PPK będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy.Harmonogram przystępowania firm do PPK:- zatrudniających powyżej 250 osób- lipca 2019- od 50 do 249 osób - 1 stycznia 2020- od 20 do 49 osób - 1 lipca 2020- pozostali  - 1 stycznia 2021
  • Oszczędności zgromadzone na rachunku PPK są prywatnymi środkami.W przypadku rozwodu (jeśli jest wspólność majątkowa) są dzielone, a w przypadku śmierci - dziedziczone.
  • W przypadku zmiany pracy można zdecydować, czy zgromadzone środki pozostaną w wybranej instytucji, która nimi zarządzała, czy mają być przeniesione do tej, z którą podpisał umowę nowy pracodawca

Podsumowanie informacji o PPK

Na specjalnej stronie poświęconej Pracowniczym Planom Kapitałowym możemy przeczytać pytanie: Czy rzeczywiście nastąpi rewolucja w systemie emerytalnym? Poniżej zamieszczamy odpowiedź: ,,Nie, ustawa o PPK nie dotyczy systemu emerytalnego i nie wprowadza w nim zmian, a jedynie poszerza dostępne możliwości oszczędzania. PPK stanowią bowiem kolejny dobrowolny i prywatny sposób oszczędzania. Pracownik może – ale nie musi – z nich skorzystać i od jego woli zależy to, czy pracodawca będzie odprowadzał środki na prowadzony dla niego rachunek PPK.'' Pracownicze Plany Kapitałowe ( PPK ) A jak to będzie w praktyce, to się okaże. Jeśli jednak nie chcesz czekać i masz wątpliwości do najnowszych zmian to przyjdź i spotkaj się z naszym ekspertem na specjalnych dedykowanych szkoleniach z Pracowniczych Planów kapitałowych. Nasz ekspert czeka na Ciebie: - Warszawa, 17 – 18 marca, Rewolucja w systemie emerytalnym. Jak wdrożyć i zastosować PPK w praktyce. Kurs kompleksowy. Trener: Renata Majewska -  Gdańsk, 25 marca, Pracownicze plany kapitałowe  - Jak wdrożyć i realizować krok po kroku. Trener: Renata Majewska - Kraków, 17 kwietnia, Pracownicze plany kapitałowe  - Jak wdrożyć i realizować krok po kroku. Trener: Renata Majewska Przeczytaj także nasz artykuł dotyczący płatnego urlopu wypoczynkowego! WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH