Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Pracownicze plany kapitałowe...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Pracownicze plany kapitałowe

jak wdrożyć i realizować krok po kroku

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu.

 

Szczegółowo omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia. Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.

TRENER

Renata Majewska

Doświadczony wykładowca z ponad 15-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie pracy i płacach, zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje)

Liczba przeprowadzonych szkolen: 325
Liczba opinii o trenerze: 3

Prawie dziesięć lat pracowała jako redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, ostatnie kilka lat jako redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku lat prowadzi firmę, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym, o nazwie Biuro Kadr i Płac. Ukończyła studia prawnicze w 1997 r. na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

PROGRAM

1) Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 • dodatkowa emerytura
 • zasady tworzenia
 • współfinansowanie przez strony stosunku pracy
 • „opieka” i nadzór państwa
 • porównanie z PPE i innymi programami z III filara,

2) Terminarz wdrażania PPK przez kolejnych pracodawców

 • I etap – od 1.07.2019 duże prywatne podmioty zatrudniające
 • II etap – od 1.01.2020 średnie prywatne podmioty zatrudniające
 • III etap – od 1.07.2020 małe prywatne podmioty zatrudniające
 • IV etap – od 1.01.2021 najmniejsze prywatne podmioty zatrudniające i budżetówka

3) Ustalanie liczby osób zatrudnionych decydującej o objęciu ustawą o PPK

 • osoby uwzględniane w limicie i warunki wliczania,
 • wyłączenie przedsiębiorców,
 • podleganie obowiązkowym ubezpieceniom emerytalnemu i rentowym;

4) Wybór instytucji finansowej

 • podmioty zatrudniające z zoz i bez zoz
 • kryteria wyboru
 • data uprawniająca pracodawcę do samodzielnego wyboru instytucji;

5) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • terminy na ostatecznee zawarcie umowy w kolejnych etapach wdrażania PPK,
 • forma umowy o zarządzanie PPK
 • obowiązkowe elementy umowy
 • skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK dla pracodawcy;

6) Podpisanie umowy o prowadzenie PPK

 • terminy za ostateczne zawarcie umowy w kolejnych etapach
 • forma zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • osoby zatrudnione wciągane na listę uczetsników „z automatu”
 • osoby zatrudnione wciągane na listę uczestników na ich wniosek
 • obowiązkowe składniki umowy o prowadzenie PPK
 • skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK dla pracodawcy;

7) Uczestnictwo w PPK

 • uczestnictwo „z automatu” (kryteria wiekowe)
 • uczestnictwo wnioskowe (kryterium wieku i stażu)
 • możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • przynależność do kilku systemów PPK
 • uzykskiwanie informacji od instytucji finansowej
 • zmiana podmiotu zatrudniającego;

8) Składki na pracownicze plany kapitałowe

 • wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
 • technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika i odprowadzania na konto w PPK
 • ulgi przysługujące z tego tytułu
 • potrącenia z wynagrodzenia a wpłaty na PPK;

9) Preferencje z budżetu państwa

 • wpłata powitalna
 • dopłata roczna;

10) Dokumentacja PPK – analiza z uczestnikami przygotowanych wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia programu:

 • oświadczenie uczestnika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w razie zmiany pracodawcy
 • deklaracja uczestnika rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
 • wniosek o dokonywanie wpłat do PPK (wznowienie)
 • deklaracja uczestnika o obniżeniu wpłaty podstawowej uczestnika na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
 • deklaracja uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej
 • informacja podmiotu zatrudniającego o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
 • zmiana deklaracji o obniżeniu wpłaty podstawowej na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o PPK
 • zmiana deklaracji uczestnika o wysokości wpłaty dodatkowej
 • deklaracja uczestnika o rezygnacji z dokonywania wpłaty dodatkowej;

11) Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK

 • wypłata (osiągnięcie 60 lat, świadczenie małżeńskie,  cele mieszkaniowe,

poważna choroba)

 • wypłata transferowa
 • zwrot środków;

12) Podział środków PPK w razie rozwodu i śmierci uczestnika

 • małżonek mający rachunek PPK
 • małżonek niemający rachunku PPK
 • osoby uprawnione;

13) Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 • zasady inwestowania
 • rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych
 • ewidencja PPK
 • portal PPK
 • sankcje karne,

14) Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu

OPINIE

zkolenia ApexNet rekomendują się same. Każdy, kto choć raz uczestniczył już zawsze będzie wracał do oferty tej firmy.Angelika Pucek - Urząd Gminy Kobierzyce

Angelika Pucek - Urząd Gminy Kobierzyce

Szkolenie na wysokim poziomie, bardzo profesjonalne. Oparte na wiedzy i doświadczeniu prowadzącego oraz zgodnie z oczekiwaniami. gorąco polecam firmę ApexNet.

Marta Pacocha - Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "Strzelbud"

CENA ZAWIERA

 • Materiały szkoleniowe

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 17 lutego 2020 Renata Majewska 690.00 zł netto + 23% VAT
KATOWICE, NOVOTEL CENTRUM 21 lutego 2020 Renata Majewska 690.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz aneta.olejniczak@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)7656591