Ustawa przyjęta przez sejm!

Informujemy, że 10.05.2018 sejm przyjął ustawę o ochronie danych osobowych, która dostosowuje polskie prawo do RODO.

Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, przeciw było 176, a 25 wstrzymało się od głosu. Tym samym ustawa została przegłosowana i zgodnie z prawem została przekazana do Senatu do dalszego rozpatrzenia. Przypomnijmy, że ustawa określa m.in. wprowadzenie nowego organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zasady jego funkcjonowania. Nowa funkcja zastąpi istniejącą funkcję GIODO. Kolejne zmiany dotyczą m.in. zniesienia dwuinstancyjność postępowania w sprawach o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych czy wprowadzenie prawa do bycia zapomnianym. Pełny tekst ustawy dostępny jest już teraz w EduStrefie, w zakładce BAZA WIEDZY- PRZEPISY PRAWNE.  Zapraszamy TUTAJ. INFORMUJEMY, ŻE 10.10.2018