Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zmiany w zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów wynikających z nowych dyrektyw i aktualnego orzecznictwa. | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zmiany w zamówieniach publicznych na prace projektowe i roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów wynikających z nowych dyrektyw i aktualnego orzecznictwa.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które przygotwuje do praktycznego stosowania przepisów ze wskazaniem na ryzyka związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Trenerka zwróci uwagę na ostatnie zmiany oraz najbardziej newralgiczne obszary związane z powyższą tematyką.

Program

 1. Wybór trybu udzielenia zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane
 2. Nowe wymagania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi i roboty budowlane
 3. Szacowanie  wartości zamówienia w zamówieniu na usługi i roboty budowlane
 4. Zasady agregowania zamówień na prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski.
 5. Zasady podziału zamówień
 6. Warunki udziału w postępowaniu na prace projektowe i roboty, określanie minimalnych zdolności
 7. Podstawy wykluczenia obligatoryjne i fakultatywne
 8. Przekazywanie zdolności zawodowej lub technicznej w zamówieniach na nadzór, prace projektowe i roboty budowlane
 9. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu lub wymagania stawiane dostawom, usługom lub robotom budowlanym
 10. Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniu na nadzór inwestorski, prace projektowe i roboty budowlane
 11. Badanie rażąco niskiej ceny, treść wezwania, analiza treści odpowiedzi wykonawcy
 12. Nieistotne i istotne zmiany umowy
 13. Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego
 14. Zmiany umowy w oparciu o art. 142 ust. 5 Pzp.
 15. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego
 16. Pytania i odpowiedzi

Opinie

Serdecznie dziękuję za wspaniałe szkolenie. Przyjemnie jest poświecić czas, gdy szkolenie prowadzi tak kompetentna i miła osoba, jak pani Ewa Wiktorowska. Podpisuję się pod tą opinią z pełnym przekonaniem. Szkolenie prowadzone przez p. Ewę - pasjonatkę zamówień publicznych zaraża chęcią do pracy w tej branży.

Renata Piórkowska - Politechnika Opolska