Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Postępowanie na roboty i usługi budowlane po nowelizacji Prawa zamówień publicznych w formule „wybuduj” i „zaprojektuj i wybuduj” oraz nowe orzecznictwo

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, które przygotowuje do praktycznego stosowania przepisów ze wskazaniem na ryzyka związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego w oparciu o Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych. Trenerka zwróci uwagę na ostatnie zmiany oraz najbardziej newralgiczne obszary związane z powyższą tematyką.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Pracownicy działów przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, spółek sektorowych
 • Beneficjenci środków unijnych

Trener

Ewa Wiktorowska

Wieloletni praktyk i dydaktyk z dziedziny prawa zamówień publicznych.

Wieloletni pracownik administracji samorządowej i rządowej. Specjalista w zakresie organizacji procesu budowlanego, członek Mazowieckiej Izby Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa UZP. Członek, założyciel, obecnie Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniach komisji sejmowej ds. zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej. Konsultant studiów wykonalności i audytu projektów unijnych. Specjalistka w sprawach zamówień publicznych na roboty budowlane, doradca i praktyk.

Program

 1. Wybór trybu postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane i usługi związane z robotami budowlanymi
 1. Dopuszczone ustawą pzp tryby udzielenia zamówienia na prace projektowe
 2. Kiedy przetarg nieograniczony, ograniczony, a kiedy negocjacje z ogłoszeniem lub dialog konkurencyjny
 3. Przetarg nieograniczony
 4. Konkurs
 5. Zamówienie z wolnej ręki
 1. Różnice pomiędzy zamówieniem na roboty budowlane a zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
  1. Dokumentacja projektowa i STWIORB
  2. Program funkcjonalno- uzytkowy
 2. Zmiany w opisie  przedmiotu zamówienia
 1. Przepisy ogólne
 2. Nowe wymagania dla projektanta
 3. Koszt cyklu życia
 4. Umowy o prace, zasady monitorowania i kontroli, sankcje za niestosowanie się do wymagań zamawiającego
 5. Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia, dostepnośćdla osób niepełnosprawnych
 1. Szacowanie wartości zamówienia
 2. Podstawy wykluczenia i określanie warunków udziału w postępowaniu
  1. Podstawy wykluczenia
  2. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
  3. Omówienie zasad przygotowania i wypełniania JEDZ
  4. Warunki udziału w postępowaniu
  5. Zmiany w określaniu warunków w zakresie doświadczenia
  6. Przykładowe warunki udziału na roboty budowlane oraz na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
 3. Kryteria udzielenia zamówienia
 1. Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
 2. Kryterium ceny czy kryteriów kosztu
 3. Kryteria podmiotowe
 4. Przykładowe kryteria na roboty budowlane i usługi związane z robotami budowlanymi
 1. Zmiany umów w sprawie zamówień publicznych
  1. Zmiany istotne i nieistotne.
  2. Roboty, dostawy, usługi dodatkowe i nieprzewidziane.
  3. Rozwiązanie umowy.
  4. Zmiany wykonawcy
  5. Nowe warunki umów w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę.
  6. Minimalne wymagania co do zapisów postanowień umowy
 2. Badanie podwykonawców na różnych etapach postępowania i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego
 3. Zmiany w środkach ochrony prawnej , nowe przesłanki wniesienia odwołania poniżej progów unijnych

 

Opinie

Szkolenie bardzo dobre, prowadzone profesjonalnie przez Panią Ewę Wiktorowską, która jest świetnym praktykiem i „kopalnią wiedzy fachowej”. Trudne problemy omawiane są zrozumiale z przytaczaniem przykładów z różnych postępowań, w których wyroki wydawały KIO i sądy.

Maria Ligowska- Ambroziak - Przychodnia Lekarska WAT Sp. z o.o.

Szkolenie merytoryczne, prowadząca przedstawia informacje w sposób przyjemny, przejrzysty, z przedstawieniem przykładów "z życia wziętych", chętnie odpowiadała na pytania i wątpliwości.

Iwona Bełkot - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin

Szczegóły organizacyjne

Możliwość skorzystania z niższej ceny kończy się za:

0
sekundy
0
minut
0
godzin
0
dni
Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR ALEJE JEROZOLIMSKIE 12-13 lutego 2018 Ewa Wiktorowska 891.00 zł netto 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Promocja dla obiorców newslettera do 2018-01-29

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia