Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

9 najczęstszych pytań o przetarg po nowelizacji. Warsztaty dla Wykonawców

Kontakt

Kinga Chęcińska

telefon: 222058906
kinga.checinska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

Szkolenie przyjmie formułę warsztatową, angażującą uczestników do ćwiczeń i dyskusji nad konkretnymi praktycznymi przykładami zastosowania Prawa zamówień publicznych.

Adresaci szkolenia:

 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia publiczne
 2. Kadra zarządzająca, pełnomocnicy i prokurenci wykonawców
 3. Pracownicy wykonawców odpowiedzialni za:
 • przygotowywanie i składanie ofert przetargowych,
 • nadzór nad realizacją umów z zamawiającymi,
 • kwestie organizacyjne związane z ubieganiem się o zamówienia publiczne

Trener

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, właściciel kancelarii prawnej wspierającej uczestników rynku zamówień publicznych.

 • Trener z zakresu, prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego
  i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych.
 • Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne
  i partnerstwo publiczno-prywatne”
  organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Doradca podmiotów publicznych i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne doświadczony w prowadzeniu postępowań przetargowych oraz negocjacyjnych. Skutecznie bronił beneficjentów funduszy europejskich przed korektami finansowymi w projektach unijnych.

Program

 1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – ćwiczenia z wypełniania JEDZ z uwzględnieniem różnych form współpracy wykonawców w ramach przetargu
 2. Składanie i uzupełnianie dokumentów podmiotowych – treść, data aktualności.
 3. Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa – co wolno zastrzec i jak to zrobić?
 4. Pełnomocnictwa – najczęściej popełniane błędy dyskwalifikujące wykonawców
 5. Konsorcjum – najczęściej popełniane błędy na etapie składania ofert i innych dokumentów, jak łączyć potencjał konsorcjantów, by wykazać warunki udziału w postępowaniu?
 6. Jak korzystać z zasobów podmiotów trzecich? Kiedy mamy do czynienia z zasobem własnym, a kiedy musimy go formalnie pozyskać?
 7. Kto jest podwykonawcą, a kto nie i jakie obowiązki w tym zakresie spoczywają na wykonawcy?
 8. Jakie elementy powinna mieć bankowa gwarancja stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy?
 9. Jak wnieść wadium konsorcjum w formie gwarancji?
 10. Rażąco niska cena – jak składać wyjaśnienia?
 11. Kiedy można zmienić umowę ws. zamówienia publicznego i na jakich zasadach?
 12. Co zrobić gdy kary umowne nakładane przez zamawiającego są rażąco wygórowane?
 13. Jak wygrać w Krajowej Izbie Odwoławczej?
 • zasady składania odwołań,
 • najbardziej niebezpieczne pułapki przy korzystaniu ze środków ochrony prawnej,
 • skuteczne stawianie zarzutów,

Opinie

Szkolenie bardzo profesjonalne. Materiały przydatne. Ekspert w ciekawy sposób przedstawia tematykę. Wiele przykładów z życia, które pomagają zrozumieć problematykę.

Marlena Chmielarz - Erbud Industry Centrum Sp. z o.o.

Polecam szkolenie organizowane przez firmę ApexNet. Wiedza przekazana w sposób czytelny przez trenera prowadzącego szkolenie. Organizacja pod każdym względem super!!!

Iwona Wiącek - Remondis Sp. z o.o.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, TRADE TOWER 28 listopada 2017 Damian Michalak 495.00 zł netto

+ 23% VAT

KRAKÓW, HOTEL CHOPIN CRACOW 30 listopada 2017 Damian Michalak 495.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia