Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - 9 najczęstszych pytań o przetarg po nowelizacji. Warsztaty dla Wykonawców | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

9 najczęstszych pytań o przetarg po nowelizacji. Warsztaty dla Wykonawców

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Szkolenie przyjmie formułę warsztatową, angażującą uczestników do ćwiczeń i dyskusji nad konkretnymi praktycznymi przykładami zastosowania Prawa zamówień publicznych.

Adresaci szkolenia:

 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o zamówienia publiczne
 2. Kadra zarządzająca, pełnomocnicy i prokurenci wykonawców
 3. Pracownicy wykonawców odpowiedzialni za:
 • przygotowywanie i składanie ofert przetargowych,
 • nadzór nad realizacją umów z zamawiającymi,
 • kwestie organizacyjne związane z ubieganiem się o zamówienia publiczne

Program

 1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – ćwiczenia z wypełniania JEDZ z uwzględnieniem różnych form współpracy wykonawców w ramach przetargu
 2. Składanie i uzupełnianie dokumentów podmiotowych – treść, data aktualności.
 3. Skuteczne zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa – co wolno zastrzec i jak to zrobić?
 4. Pełnomocnictwa – najczęściej popełniane błędy dyskwalifikujące wykonawców
 5. Konsorcjum – najczęściej popełniane błędy na etapie składania ofert i innych dokumentów, jak łączyć potencjał konsorcjantów, by wykazać warunki udziału w postępowaniu?
 6. Jak korzystać z zasobów podmiotów trzecich? Kiedy mamy do czynienia z zasobem własnym, a kiedy musimy go formalnie pozyskać?
 7. Kto jest podwykonawcą, a kto nie i jakie obowiązki w tym zakresie spoczywają na wykonawcy?
 8. Jakie elementy powinna mieć bankowa gwarancja stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy?
 9. Jak wnieść wadium konsorcjum w formie gwarancji?
 10. Rażąco niska cena – jak składać wyjaśnienia?
 11. Kiedy można zmienić umowę ws. zamówienia publicznego i na jakich zasadach?
 12. Co zrobić gdy kary umowne nakładane przez zamawiającego są rażąco wygórowane?
 13. Jak wygrać w Krajowej Izbie Odwoławczej?
 • zasady składania odwołań,
 • najbardziej niebezpieczne pułapki przy korzystaniu ze środków ochrony prawnej,
 • skuteczne stawianie zarzutów,

Opinie

Szkolenie bardzo profesjonalne. Materiały przydatne. Ekspert w ciekawy sposób przedstawia tematykę. Wiele przykładów z życia, które pomagają zrozumieć problematykę.

Marlena Chmielarz - Erbud Industry Centrum Sp. z o.o.

Polecam szkolenie organizowane przez firmę ApexNet. Wiedza przekazana w sposób czytelny przez trenera prowadzącego szkolenie. Organizacja pod każdym względem super!!!

Iwona Wiącek - Remondis Sp. z o.o.