Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia sektorowe | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia sektorowe

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie wyposażenie uczestnika szkolenia w instrumentarium przydatne do profesjonalnego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego i efektywnego wydatkowania środków finansowych.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • pracownicy Wydziałów zamówień publicznych
 • osoby przygotowujące SIWZ
 • członkowie komisji przetargowych
 • osoby kontrolulujące zamówienia publiczne

Program

 1. Zmiana podejścia do zamówień sektorowych- zamówienie sektorowe zamiast zamawiających sektorowych.
 2. Rodzaje zamówień sektorowych.
 3. Wyłączenia ze stosowania prawa zamówień publicznych-
 • Art. 136 ust.1 pzp warunki spełnienia.
 1. Zamówienia poniżej progów unijnych według zasad o funkcjonowaniu unii europejskiej
 2. Zamówienia powyżej progów unijnych:
 • Opis przedmiotu zamówienia(w tym zakaz uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, sytuacje, w których stosowanie nazw własnych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia),
 • Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.
 • Szacowanie wartości zamówienia :
  • Dzielenie zamówienia na części;
  • Uzasadnienie braku podziału;
  • Zamówienia mieszane;
  • Zamówienia w częściach i oferty częściowe.
 1. Odmienne sposoby wyboru oferty najkorzystniejszej – procedura klasyczna, procedura odwrócona.
 2. Odmienności w trybach udzielenia zamówienia.
 3. Podstawy wykluczenia:
 • Obligatoryjne,
 • Fakultatywne;
 • Odmienności dla zamówień sektorowych
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • Sposób potwierdzania warunków udziału w postępowaniu;
 • Poleganie na zasobach innego podmiotu,
 • Uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów,
 1. Zmiany w zakresie umów w sprawie zamówień publicznych:
 • zmiany istotne i nieistotne;
 • roboty, dostawy, usługi dodatkowe i nieprzewidziane (sposób postępowania w przypadku pojawienia się robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych);
 • rozliczenia w umowach z wynagrodzeniem kosztorysowymi ryczałtowym.

Opinie

Szkolenie przebiegło rewelacyjnie. Wiedza i sposób przekazywania wiedzy przez eksperta zasługuje na szczególną pochwałę. Chętnie skorzystam z kolejnego szkolenia z p. Ewą Wiktorowską

Kamil Cegliński - UG Jaktorów

Szkolenie bardzo dobre. Pani Ewa Wiktorowska posiada ogromną wiedzę merytoryczną, popartą doświadczeniem, przy tym jest osobą bardzo komunikatywną. To sprawia, że szkolenie przez nią prowadzone są wartościowe i przydatne dla zamawiających.

Anna Arciszewska - Stadion Miejski Sp. Z o.o. w Białymstoku