Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Wpływ RODO i elektronizacji na rzetelność zamówień publicznych. Realne zagrożenia na przykładach | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Wpływ RODO i elektronizacji na rzetelność zamówień publicznych. Realne zagrożenia na przykładach

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem szkolenia nie jest wyłącznie teoretyczne przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim pokazanieprzepisów i obowiązków Zamawiającego z praktycznej strony.

ODBIORCY SZKOLENIA

  • Zamawiający
  • Członkowie komisji przetargowych
  • Osoby, chcące poznać rozwiązania do zastosowania w prowadzonych postępowaniach

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. Elektronizacja czy raczej komunikacja elektroniczna z wykonawcami? Co wiemy na ten moment o stanie przygotowań do spełnienia wymagań dyrektywnych?

2. Platforma e – usług – jak będzie działała, procesy w ramach platformy, funkcjonalność e –platformy;

3. Podpis elektroniczny i szyfrowanie – jak działa podpis, jak należy zweryfikować, czy dokument został właściwie przygotowany – na przykładach praktycznych;

4. Forma elektroniczna a postać elektroniczna – dokumenty elektroniczne w praktyce;

5. Pełnomocnictwo i jego formy, w jaki sposób będą udzielane pełnomocnictwa po 18.10.2018 r.

6. JEDZ i jego złożenie w postaci elektronicznej po 18.04 – występujące praktyczne problemy, ich omówienie i podanie rozwiązań, zapisy jakie powinny się znaleźć w SIWZ;

7. Komunikacja elektroniczna z wykonawcami w świetle najnowszego orzecznictwa;

8. Przykłady funkcjonujących platform elektronicznych; komercyjne portale e – usług;

9. Przeprowadzenie postępowania


Warsztat JEDZ:
1. Omówienie przesłanek wykluczenia wykonawców w świetle najnowszego orzecznictwa;

2. Omówienie projektowanych, nowych przesłanek wykluczenia w zw. z ustawą o jawności życia publicznego;
3. Przygotowanie JEDZ w formie elektronicznej;

4. Omówienie błędów, braków w JEDZ, sposobów poprawiania/wyjaśniania/uzupełniania JEDZ;

5. Podwykonawstwo w zamówieniach – omówienie aspektów praktycznych;

6. Selfcleaning wykonawcy w praktyce i orzecznictwie;

7. Warunki pozytywne omówienie i prawidłowe sformułowanie;


RODO:
1. Czy RODO będzie miało wpływ na zamówienia? Wskazanie obszarów newralgicznych, gdzie należy się zabezpieczyć.

2. Dane od wykonawcy, dane wykonawcy, dane przekazywane wykonawcy – procedury postępowania z danymi

3. Kryteria oceny ofert związane RODO – czy warto wymagać?

4. Ustawa o jawności: konsekwencje dla członków komisji przetargowych, składanie oświadczeń majątkowych,


Pozostałe zagadnienia
1. Projektowanie dla wszystkich i zrównoważone zamówienia – fanaberia czy obowiązek?

2. Dzielenie zamówień na części, agregacja zamówień, prawidłowe szacowanie wartości zamówienia;

3. Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę – co powinno się znaleźć w SIWZ i czy warto przewidywać kary umowne;

Opinie

Szkolenie spełniło moje oczekiwania, wiedza przekazana przez wykładowcę będzie wykorzystywana na zajmowanym stanowisku. Wykładowca wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, komunikatywnością.

Ewelina Krajewska - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Szkolenie przygotowane w sposób profesjonalny, tematy poruszane na szkoleniu bardzo pomocne. Materiały szkoleniowe bardzo przydatne. Prowadzący bardzo dobrze przygotowany.

Katarzyna Lachowicz - Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach