Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Złożenie oferty krok po kroku. Warsztat dla początkujących wykonawców | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Złożenie oferty krok po kroku. Warsztat dla początkujących wykonawców

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy odnoszącej się do składania ofert.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Kadra zarządzająca wykonawców,
• Specjaliści ds. ofertowania, przetargów,
• Pracownicy działów handlowych,
• Pracownicy działów merytorycznych firm zaangażowani w proces ofertowania,
• Osoby weryfikujące oferty konkurencji.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:

  • Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

Program

Wstęp
1. Jakie podmioty dokonują zakupów w oparciu o prawo zamówień publicznych? Gdzie można składać oferty? Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach?
2. Rodzaje zamówień publicznych - podział przepisów i sposobów składania ofert adekwatnie do przedmiotu zamówienia


Kwestie proceduralne szczególnie istotne dla wykonawców
1. Tryby udzielania zamówień publicznych – przetarg to nie wszystko!
2. Modele uczestnictwa w postępowaniu – oferta samodzielna, oferta wspólna, korzystanie z zasobów podmiotów trzecich.
3. Status podwykonawcy w zamówieniach publicznych.
4. Jak czytać specyfikację istotnych warunków zamówienia i na co zwracać szczególną uwagę?
5. Procedura zadawania pytań do SIWZ.
6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia – proces pozyskiwania dokumentów potwierdzających właściwy status podmiotowy Wykonawcy
7. Skutki upływu terminu związania ofertą
8. Poprawki w ofercie i podstawy jej odrzucenia
9. Rażąco niska cena – jak się bronić przed zarzutami zamawiających?


Oferta od A do Z po elektronizacji zamówień publicznych - praktyka
1. Co dla wykonawcy oznacza w praktyce elektronizacja zamówień publicznych?
2. Zakres elektronizacji – na czym konkretnie polegać ma elektronizacja procesów zakupowych w administracji publicznej? Jak się do nie przygotować?
3. Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej” w kontekście zamówień publicznych,
4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w formie elektronicznej – jak wypełnić i złożyć? Najczęstsze błędy.
5. Komunikacja wykonawcy z zamawiającym (część warsztatowa):
• kwalifikowany podpis elektroniczny,
• ePUAP,
• zasady reprezentacji – rodzaje i forma pełnomocnictw, prokura, reprezentacja łączna, reprezentacja konsorcjum,
6. Jak w praktyce złożyć ofertę?
• forma oferty,
• wycofanie i zmiana oferty,
• procedura uzupełnień i wyjaśnień,
• forma, treść i aktualność dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy,
7. Wadium w świetle elektronizacji,
8. Jak rozumieć i chronić tajemnice przedsiębiorstwa po zmianach w przepisach ustawy o zwalczaniu konkurencji, dostęp do ofert konkurencyjnych wykonawców, możliwości kwestionowania ich poprawności,
9. MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych – zasady działania, praktyczna prezentacja z punktu widzenia wykonawcy (część warsztatowa),


Najczęściej popełniane błędy w procesie składania ofert. Najnowsze orzecznictwo KIO szczególnie istotne w procesie składania ofert przez wykonawców. Umowy ws. zamówień publicznych – najważniejsze zagadnienia praktyczne
1. charakter umowy ws. zamówienia publicznego,
2. Odpowiedzialność i kary umowne
3. Zapisy wymagane prawem zamówień publicznych
4. Warunki zmian umów ws. zamówienia publicznego


Środki ochrony prawnej – kluczowe zagadnienia
1. Podstawy odwołania do Prezesa KIO
2. Kiedy przysługuje odwołanie do KIO
3. Jak i kiedy można złożyć odwołanie?

 

E-fakturowanie - na czym polega, kogo dotyczy i przy jakich zamówieniach może być stosowane?

• E-faktura a faktury przesyłane drogą elektroniczną;
• Jak wystawiać e-faktury?
• Obowiązki zamawiającego w zakresie e-faktur;
• Fakturowanie elektroniczne a treść dokumentacji przetargowej.

Opinie

Tematykę szkolenia prowadzą osoby bardzo komunikatywne, umożliwiające zdobycie wiedzy w sposób bardzo przydatny.

Ewa Krakowiak - STRABAG Infrastruktura Południe

W mojej opinii szkolenie prowadzone było bardzo rzeczowo. Pierwsze szkolenie dla "Wykonawców", które moim zdaniem są mocno pomijane w ofertach szkoleniowych. Szkolenie pozwoliło zapoznać się z opiniami innych Wykonawców, wymienić się doświadczeniem. Rozwiało wiele wątpliwości.

Paweł Czerkowski - DIEHL METERING Sp z o o