Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektronizacja zamówień publicznych na roboty budowlane – praktyczne aspekty dla wykonawców | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektronizacja zamówień publicznych na roboty budowlane – praktyczne aspekty dla wykonawców

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy potrzebnej wykonawcom do poprawnego składania ofert po elektronizacji zamówień publicznych, w szczególności w przypadku postepowań na roboty budowlane.

ODBIORCY SZKOLENIA

 • Kadra zarządzająca wykonawców robót budowlanych,
 • specjaliści ds. ofertowania, przetargów,
 • pracownicy działów handlowych,
 • pracownicy działów merytorycznych firm zaangażowani w proces ofertowania,
 • osoby weryfikujące oferty konkurencji.
 • osoby odpowiedzialne za realizacje umów i nadzór nad projektami.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formie elektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

Program

Jak przygotować się do elektronizacji?

1. Zakres elektronizacji – na czym konkretnie polegać ma elektronizacja procesów zakupowych w administracji publicznej? Jak się do niej przygotować

2. Pojęcie „środków komunikacji elektronicznej” w kontekście zamówień publicznych,

3. Zapisy SIWZ szczególnie istotne dla wykonawców:

 • informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów w świetle wymogów elektronizacji,
 • Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 • Wymagania dotyczące formy oraz sposobu sporządzania i składania oferty, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i innych dokumentów składanych w przetargu,
 • elektroniczny JEDZ,
 • kwestie dotyczące wadium po elektronizacji,

4. Komunikacja wykonawcy z zamawiającym (część warsztatowa):

 • bezpieczny podpis elektroniczny,
 • ePUAP,
 • zasady reprezentacji – rodzaje i forma pełnomocnictw, prokura, reprezentacja łączna, reprezentacja konsorcjum,

Jak złożyć ofertę?

1. Jak w praktyce złożyć ofertę?

 • forma oferty,
 • wycofanie i zmiana oferty,
 • procedura uzupełnień i wyjaśnień,
 • forma i treść dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy,
 • wadium w świetle elektronizacji – jak składać, jakich błędów definitywnie unikać, jak żądać zwrotu.

2. Elektronizacja a konsorcjum i zasoby podmiotów trzecich

 • praktyczne aspekty współpracy wykonawców z innymi podmiotami w celu złożenia oferty
 • jakich błędów nie popełniać
 • najnowsze orzecznictwo KIO i sądów

3. MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych – zasady działania, praktyczna prezentacja z punktu widzenia wykonawcy (część warsztatowa),

4. Jak rozumieć i chronić tajemnice przedsiębiorstwa po zmianach w przepisach ustawy o zwalczaniu konkurencji, dostęp do ofert konkurencyjnych wykonawców, możliwości kwestionowania ich poprawności,

5. Najnowsze orzecznictwo KIO szczególnie istotne w procesie składania ofert przez wykonawców robót budowlanych.

Umowa ws. zamówienia publicznego na roboty budowlane

1. Specyfika umowy na roboty budowlanej zawieranej w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.

2. Status podwykonawców i zasady współpracy z nimi.

3. Kary umowne – zasady podstawowe i najczęstsze błędy.

4. Kary rażąco wygórowane – jak zmiarkować kare umową o 97%? Praktyczne aspekty miarkowania kar.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ćwiczenie z weryfikacji gwarancji ZNWU

6. Zasady odstępowania od umowy. Odstąpienie a rozwiązanie.

 

Opinie

Doświadczony, profesjonalny i rzeczowy Trener, który doskonale wyjaśnia zawiłości procedur zamówień publicznych, zarówno osobom początkującym, jak i zaawansowanym w tematyce. Lokalizacja oraz obsługa również na najwyższym poziomie.

Małgorzata Jancia - Thermo Fisher Scientific

Pan trener przedstawił zagadnienia szkolenia w sposób bardzo ciekawy i tłumaczył trudne rzeczy w taki sposób, że są one teraz łatwe do zapamiętania. Przykłady z praktyki świetnie obrazują przepisy i sprawiają, że ich przytoczenie czyni szkolenie ciekawszym. W przyszłości chętnie skorzystałbym ze szkoleń prowadzonych przez pana Michalaka. Posiada on talent, wiedze i jest kompetentny, ma świetny kontakt z uczestnikami. Szkolenie usystematyzowało moją wiedzę z nowej tematyki i pozwoliło na wyjaśnienie wątpliwości.

Rafał Koziol - ECTEST Systems Sp z o o