SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne na odbiór odpadów w świetle elektronizacji. Nowelizacja przepisów, kary umowne oraz korzyści zabezpieczające interes Zamawiającego

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

 

To szkolenie skierowane jest do Zamawiających, którzy poznają zasady ustalania wartości zamówienia w usłudze odbioru odpadów oraz nauczą się nowych sposobów rozliczania z Wykonawcą, aby rozliczenia na etapie realizacji były jak najbardziej korzystne dla Zamawiającego.

Trener

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.

WIĘCEJ

 

Program

1. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia: czynniki kosztotwórcze przy usłudze odbioru odpadów;


2. Opis przedmiotu zamówienia na usługę odbioru odpadów. Zapisy SIWZ zabezpieczające interes Zamawiającego;


3. Kształtowanie warunków udziału w postępowaniu – kompetencje, zdolność finansowa, techniczna i zawodowa: określanie poziomu warunków;


4. Możliwe do zastosowania kryteria oceny ofert. W jaki sposób kryteria wpływają na oferowaną cenę. Zestawienie kryteriów na usługi odbioru odpadów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów środowiskowych;


5. Nowe sposoby rozliczania z Wykonawcą – w jaki sposób należy ukształtować formularz ofertowy, żeby rozliczenia na etapie realizacji były zgodne z nowymi przepisami i korzystne dla Zamawiającego;


6. Kształtowanie zapisów umowy: obowiązków wykonawcy, kar umownych, sprawozdawczości, monitoringu, zmian do umowy


7. Praktyczne i techniczne aspekty postepowania: oferta elektoniczna, sposoby komunikacji z wykonawcą, dokumenty elektroniczne skladane w postępowaniu;


8. Wszystko co Zamawiający musi wiedzieć o podpisie elektronicznym i jego weryfikacji;


9. Omówienie dostępnych narzędzi do elektronizacji: miniPortalu i popularnych platform komercyjnych;

Opinie

Na szkoleniu, prowadzonym przez panią Iwonę Holkę, szczególnie urzekło mnie przygotowanie trenerki - nie tylko w kwestii merytorycznej, ale także dotyczące sposobu przekazania wiedzy. Donośny głos, pewność siebie i prosty w zrozumieniu język to, obok przygotowania merytorycznego, największe atuty trenerki.

Mateusz Bartosiewicz - Open Nexus Sp. z o.o.

Szkolenie bardzo ciekawe. Pani Holka bardzo dobrze przygotowała prezentację - dokładnie i przystępnie wyjaśniła wszystkie kwestie. Podawała konkretne przykłady z życia. Zdecydowanie pozytywnie oceniam szkolenie.

Justyna Musiejewska - Biblioteka Narodowa

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
WARSZAWA, ATLAS TOWER 29-30 października 2019 Iwona Holka 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia