SZKOLENIA VOD

TEMAT

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp

- trening praktyczny krok po kroku ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Jak przejść bezbłędnie postępowanie po wejściu w życie nowej ustawy? To proste, nasz trener zdradzi Ci 9 kroków, dzięki czemu nie popełnisz żadnego błędu! Uczestnicy otrzymają materiały, na podstawie których w trakcie szkolenia rozwiązywane będą zadania, casusy, problemy oraz przygotowywane zostaną stanowiska, wyjaśnienia, opinie. Po otrzymaniu materiałów przed szkoleniem, będą Państwo mogli przygotować się do szkolenia, ale będzie można również w trakcie szkolenia rozwiązywać zadania. Zadanie zawsze będzie też rozwiązane przez trenera, więc nawet jeżeli nie będą chcieli Państwo na bieżąco i aktywnie uczestniczyć, to wszystkie zadania, wątpliwości zostaną rozwiązane i uargumentowane. Szkolenie będzie przebiegało w cyklu: prezentacja teoretyczna przepisów, rozwiązania uczestników, omówienie i opracowanie właściwego stanowiska.

TRENER

Iwona Holka

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 487
Liczba opinii o trenerze: 793

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

PROGRAM

  1. Agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień.
  • na podstawie materiałów opartych o stanowiska UZP oraz wyniki kontroli Uczestnicy stworzą plan postępowań odpowiednio przypisując zamówienia, agregując pod kątem tożsamości czasowej, przedmiotowej i wykonawczej.
  • Zaprezentowany zostanie podział zamówień na jednorazowe, powtarzające się i ciągłe, wyjaśniona zostanie ich specyfika i przypisane zostaną konkretne zamówienia i przepisy ustawy, które do poszczególnych zamówień należy stosować;
  • uczestnicy rozwiążą zadanie dotyczące zastosowanie prawa opcji, wznowień, zamówień z art. 214 pod kątem adekwatności i celu zamówienia;
  • przygotowanie analizy potrzeb i wymagań na przykładzie;
  1. Przygotowanie zapisów SWZ na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania
  • rozdzielenie i wskazanie przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych w zależności od przedmiotu zamówienia;
  • wskazanie co jest ofertą a co przedmiotowym środkiem dowodowym;
  • wskazanie kryteriów w celu oceny równoważności;
  • propozycje warunków udziału w postępowaniu i przypisanie im dokumentów;
  • uzasadnienie braku podziału zamówienia na części;
  • propozycje dotyczące kryteriów oceny ofert;
  • przygotowanie postanowień umowy
  1. Czynności Zamawiającego przed złożeniem oferty:
  • liczenie terminów w tym do pytań do SWZ;
  • postepowanie w przypadku wniesienia odwołania na zapisy SWZ;
  • ocena zasadności wizji lokalnej i konsekwencje;
  • jeszcze modyfikacja czy już konieczność unieważnienia postępowania w postepowaniu powyżej UE?
  1. Składanie ofert, podpisy elektroniczne
  • rozwiązywanie problemów związanych z działaniem platform (pod kątem prawnym);
  • weryfikacja podpisów, błędy i jak należy w takim przypadku postąpić;
  • oferta, której nie można odczytać;
  • podpisy elektroniczne spoza UE;
  1.  Czynności Zamawiającego po złożeniu ofert
  • badanie i ocena ofert na konkretnych przypadkach;
  • weryfikacja wyjaśnień rażąco niskiej ceny;
  • poprawianie omyłek, wyjaśnienia ofert;
  • postepowanie w sprawie terminu związania ofertą;
  1. Tryb podstawowy wariant drugi: symulacja postępowania
  1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy ocenionego najwyżej
  • sprawdzenie podmiotowych środków dowodowych, również mając na uwadze sposób przekazania do Zamawiającego, postać elektroniczną, dokumenty wystawione przez podmioty upoważnione i dokumenty wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby;
  • badanie zasadności zatrzymania wadium;

    VIII. Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport z realizacji

  • na podstawie sprawozdania z wykonanej umowy, przygotowanie ustawowo wymaganych dokumentów;
  1. Prawidłowe dokumentowanie postepowania:
  • przygotowanie protokołu postępowania, archiwizacja

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają materiały, na podstawie których w trakcie szkolenia rozwiązywane będą zadania, casusy, problemy oraz przygotowywane zostaną stanowiska, wyjaśnienia, opinie.

  1. Agregowanie, planowanie i szacowanie zamówień.
  • na podstawie materiałów opartych o stanowiska UZP oraz wyniki kontroli Uczestnicy stworzą plan postępowań odpowiednio przypisując zamówienia, agregując pod kątem tożsamości czasowej, przedmiotowej i wykonawczej. Zaprezentowany zostanie podział zamówień na jednorazowe, w tym udzielane w częściach, powtarzające się i ciągłe, wyjaśniona zostanie ich specyfika i przypisane zostaną konkretne przykłady i przepisy ustawy, które do poszczególnych zamówień należy stosować;

ZESZYT 1: agregacja zamówień i przyporządkowanie zamówień do zasad szacowania

  • uczestnicy rozwiążą zadanie dotyczące zastosowanie prawa opcji, wznowień, zamówień z art. 214 pod kątem adekwatności i celu zamówienia;

ZESZYT 2: opcja zwiększająca/ opcja zmniejszająca

  • przygotowanie analizy potrzeb i wymagań na przykładzie;

ZESZYT 3: analiza potrzeb: sprzątanie/dostawa komputerów

  1. Przygotowanie zapisów SWZ na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania
  • rozdzielenie i wskazanie przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych w zależności od przedmiotu zamówienia;
  • wskazanie co jest ofertą a co przedmiotowym środkiem dowodowym;
  • wskazanie kryteriów w celu oceny równoważności;
  • propozycje warunków udziału w postępowaniu i przypisanie im dokumentów;
  • uzasadnienie braku podziału zamówienia na części;
  • propozycje dotyczące kryteriów oceny ofert;
  • przygotowanie postanowień umowy;
  • ocena zasadności zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zamówienie;

ZESZYT 4: wniosek i na jego podstawie przygotowanie SWZ na formatce

  1. Czynności Zamawiającego przed złożeniem oferty:
  • liczenie terminów w tym do pytań do SWZ;

ZADANIE 1

  • postępowanie w przypadku wniesienia odwołania na zapisy SWZ;

ZADANIE 2

  • ocena zasadności wizji lokalnej i konsekwencje;

ZADANIE 3

  • jeszcze modyfikacja czy już konieczność unieważnienia postępowania w postepowaniu powyżej UE?

ZADANIE 4

  1. Składanie ofert, podpisy elektroniczne
  • rozwiązywanie problemów związanych z działaniem platform (pod kątem prawnym);

ZADANIE 5

  • weryfikacja podpisów, błędy i jak należy w takim przypadku postąpić;

FOLDER Z DOKUMENTAMI

  • oferta, której nie można odczytać;

ZADANIE 6

  • podpisy elektroniczne spoza UE;

FOLDER Z DOKUMENTAMI

  1.  Czynności Zamawiającego po złożeniu ofert
  • badanie i ocena ofert na konkretnych przypadkach;

ZADANIE 7

  • weryfikacja wyjaśnień rażąco niskiej ceny;

ZADANIE 8

  • poprawianie omyłek, wyjaśnienia ofert;
  • postępowanie w sprawie terminu związania ofertą;

ZADANIE 9

  1. Tryb podstawowy wariant drugi: symulacja postępowania i możliwych działań zamawiającego. Schemat udzielenia zamówienia.

ZESZYT 5: scenariusz postępowania

  1. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcy ocenionego najwyżej
  • sprawdzenie podmiotowych środków dowodowych, również mając na uwadze sposób przekazania do Zamawiające, postać elektroniczną, dokumenty wystawione przez podmioty upoważnione i dokumenty wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby;

FOLDER Z DOKUMENTAMI

  • badanie zasadności zatrzymania wadium;

ZADANIE 10

  1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy i raport z realizacji
  • na podstawie sprawozdania z wykonanej umowy, przygotowanie ustawowo wymaganych dokumentów;
  1. Prawidłowe dokumentowanie postepowania:
  • przygotowanie protokołu postępowania, archiwizacja

ZESZYT 6

OPINIE

Gorąco polecam szkolenia i prowadząca Panią Iwonę Holkę. Prowadząca posiada duża wiedzę oraz odpowiada na każde pytanie zadane podczas szkolenia.

Damian Brożyna - Gmina Kowala

Szkolenie bardzo profesjonalne, zorganizowane na wysokim poziomie i interesujące. Pani Iwona Holka doskonale przygotowana merytorycznie. Wiedza przekazana jasno i zrozumiale. Dużo praktycznych informacji. Prowadząca bardzo sympatyczna, odpowiada konkretnie na każde zadane pytanie. Forma on-line szkolenia idealna na obecny czas. Dodatkowym atutem szkolenia jest 30 – dniowy dostęp do nagrania z całego szkolenia. Polecam wszystkim szkolenia organizowane przez firmę Apexnet oraz Panią Iwonę Holkę.

Anna Stypuła - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

CENA ZAWIERA

  • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

  • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

  • Dostęp do EduStrefy

  • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

  • Certyfikat w wersji on-line

  • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

    • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
    • Kwalifikowanie wykonawców
    • Analiza potrzeb
    • Regulamin do 130 000 zł
    • Postępowanie wg trybu podstawowego
    • Przykładowe klauzule do umów
    • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907