SZKOLENIA VOD

Kurs przygotowujący Zamawiających do najtrudniejszych sytuacji - analiza konkretnych przypadków z przedstawieniem i omówieniem rozwiązań

TEMAT

Kurs przygotowujący Zamawiających do najtrudniejszych sytuacji

- analiza konkretnych przypadków z przedstawieniem i omówieniem rozwiązań.

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Ten kurs z pewnością przygotuje nie jednego Zamawijącego, który w swojej codzinnej pracy zmaga się z trudnymi sytuacjami w obecnym Pzp.  Ekspert szczegółowo przeanalizuje konkretne przypadki z przedstawieniem i omówieniem najlepszych rozwiązań na podstawie orzecznictwa.  Dodatkowo dowiesz się o:

    Uzasadnionych potrzebach Zamawiającego przy tworzeniu OPZ
    Kiedy mamy do czynienia z ofertą a kiedy z przedmiotowym środkiem dowodowym.
    W czym może być pomocna Zamawiającemu sztuczna inteligencja?
    Rażąco niska cena: kompleksowe omówienie
    Przegląd orzecznictwa dotyczącego umów

TRENER

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Były członek KIO.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 622
Liczba opinii o trenerze: 1092

Od 17 lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników.

Prowadzi również obsługę podmiotów zamawiających, co przekłada się na doświadczenie po obu stronach procedury przetargowej.

 

PROGRAM

 1. Udostępnianie informacji przez Zamawiającego - kiedy, na jakim etapie postępowania, w jaki sposób - dobre praktyki w świetle orzecznictwa; 
 2. Uzasadnione potrzeby Zamawiającego przy tworzeniu OPZ - co sąd okręgowy uważa na temat opisu przedmiotu zamówienia ograniczającego konkurencję, jakie pytania należy sobie zadać przy tworzeniu OPZ.
 3. Przedmiotowe a podmiotowe środki dowodowe. Co robimy z podmiotowymi a co z przedmiotowymi. Kiedy mamy do czynienia z ofertą a kiedy z przedmiotowym środkiem dowodowym. 
 4. W czym może być pomocna Zamawiającemu sztuczna inteligencja?
 5. Wyjaśnienie treści SWZ a modyfikacja SWZ - obowiązki i konsekwencje dla Zamawiającego; 
 6. Co ma wspólnego oświadczenie konsorcjum i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby: jak je prawidłowo badać i na co zwrócić uwagę.
 7. Zakres udostępnienia zasobów podmiotu udostępniającego - czy możliwy jest do rozszerzenia w wyniku uzupełnienia lub wyjaśnień?

 1. Wykonawca wykonał zamówienie, ale podmiot na rzecz którego je realizował twierdzi, że nie był zadowolony i nie wystawi referencji. Czy to oznacza, że zamówienie wykonano nienależycie? Jak to jest z doświadczeniem wykonawcy, podwykonawcy? 
 2. Rażąco niska cena: kompleksowe omówienie zagadnienia w tym prawidłowości wezwań zamawiającego, możliwości dodatkowego dopytania o wyjaśnienia, stopnia szczegółowości wyjaśnień i dowodów i przede wszystkim - co można zrobić w przypadku wniesionego odwołania. 
 3. Omówienie orzecznictwa dot. tajemnicy przedsiębiorstwa i dobrych praktyk które może zastosować Zamawiający. 
 4. Przegląd i rozwiązanie problemów proceduralnych dot. m.in. JEDZ, procedury odwróconej, wadium, terminu związania ofertą, elektronicznych aspektów zamówienia.
 5. Omyłki a błędy w obliczeniu ceny, omyłki a niezgodność z warunkami zamówienia. Poprawianie omyłek w kryteriach oceny ofert? Usystematyzowanie zagadnień i przegląd orzecznictwa. 
 6. Przegląd orzecznictwa dotyczącego umów - klauzul obowiązkowych, abuzywnych i zmian umów - w świetle wyroków WSA i NSA.

OPINIE

Jak zwykle szkolenie przygotowane przez p. Iwonę Holkę jest niezwykle merytoryczne. Wiedza podana w bardzo przystępny sposób. Prowadząca odpowiada na pytania w sali. Znajduje czas na dzielenie się wiedzą nawet w przerwach. Rozwiązuje nawet najtrudniejsze case.

Gabriela Zawadzka - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze - jak zawsze. To moje kolejne szkolenie. Nabyta na nich wiedza pozostaje na długi czas. Jest pomocna. Pani Iwona prowadzi je w sposób przydatny, nie klepie samej teorii, lecz uczy jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i czego unikać oraz na co zwracać uwagę, by nie popełnić jakiegoś błędu

Karolina Pierścińska - Fagus Sp. z o.o.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, paczka materiałów wysłana pocztą

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Roczny dostęp do Edustrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • 30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Paczkę wzorów dokumentów:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Iwona Holka
1099.00 ZŁ NETTO + 23% VAT
Zgłoś na to szkolenie minimum 3 osoby, a każda z nich zupełnie bezpłatnie otrzyma 60-dniowy dostęp do kursu MASTER PZP!
Sprawdź, czym jest ten kurs klikając TUTAJ

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900