x stacjonarne
Lokalizacja stacjonarne
x stacjonarne
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

Polemiki, spory i nieścisłości w procedurach prowadzonych na podstawie nowego PZP

Zamówienia publiczne w praktyce - kompleksowy kurs doskonalący stosowanie największych zmian w historii Pzp

Prawidłowa oferta kluczem do wygrania postępowania - 9 kluczowych kwestii dla wykonawców w nowym Pzp

Przetarg i tryb podstawowy od A do Z – jak bezbłędnie korzystać z najpopularniejszych procedur udzielania zamówień wg nowego PZP

Zamówienia publiczne w branży informatycznej - jak obecnie prowadzić postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp i rekomendacjami UZP

Nowa ustawa Pzp w branży medycznej. Jak efektywnie prowadzić zamówienia w placówkach medycznych po wejściu w życie nowych przepisów?

9 etapów bezbłędnego postępowania wg nowej ustawy Pzp - trening praktyczny krok po kroku

Obowiązki zamawiających na etapie planowania i udzielania zamówień publicznych według aktualnych przepisów i orzecznictwa

Zadania i odpowiedzialność pracowników komórek merytorycznych w zamówieniach publicznych wg aktualnych przepisów i orzecznictwa.

Stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych przy zamówieniach finansowanych ze środków unijnych

Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych. Najczęściej popełniane błędy w świetle doświadczeń kontrolnych i najnowszego orzecznictwa

Nowa ustawa Pzp w praktyce. Problemy interpretacyjne oraz ich rozwiązywanie na podstawie orzecznictwa, stanowiska UZP i organów kontrolii

Umowy od A do Z w nowej ustawie Pzp z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych

XXV Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne