Jednym z ważniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w zakresie robót budowlanych, dostaw oraz innych usług, jest możliwość współpracy z instytucjami o charakterze publicznym. To zapewnia danej firmie nie tylko prestiż i rozpoznawalność, ale przede wszystkim bezpieczeństwo realizacji zleceń, z aspektem finansowym włącznie. Ta sfera współdziałania w wymiarze publiczno-prywatnym została uregulowana prawnie, a najnowsze przepisy w postaci Ustawy Prawo zamówień publicznych zostały uchwalone 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 wraz z późniejszym dopełnieniem w postaci dodatkowe ustawy z 17 grudnia 2020 r.).


x stacjonarne
Lokalizacja stacjonarne
x stacjonarne
  

TEMAT

TERMIN

GWARANCJA

MIASTO
FILTRUJ

Zamówienia publiczne w dziedzinie OiB. Warsztat dla zamawiających uwzględniający specyfikę branży, na podstawie wyników kontroli, opinii i orzecznictwa. Warsztat dla zamawiających uwzględniający specyfikę branży, na podstawie wyników kontroli, opinii i orzecznictwa.

Zamówienia publiczne w dziedzinie OiB. Warsztat dla zamawiających uwzględniający specyfikę branży, na podstawie wyników kontroli, opinii i orzecznictwa.

Prawidłowe czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - praktyki, niuanse i błędy zamawiających na podstawie ćwiczeń, orzecznictwa i stanowiska doktryny Praktyki, niuanse i błędy zamawiających na podstawie ćwiczeń, orzecznictwa i stanowiska doktryny

Prawidłowe czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - praktyki, niuanse i błędy zamawiających na podstawie ćwiczeń, orzecznictwa i stanowiska doktryny

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie z uwzględnieniem orzecznictwa i wyników kontroli - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie z uwzględnieniem orzecznictwa i wyników kontroli

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie z uwzględnieniem orzecznictwa i wyników kontroli

Maraton Prawa zamówień publicznych  - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

Maraton Prawa zamówień publicznych - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

Zamówienia publiczne dla początkujących dla początkujących

Zamówienia publiczne dla początkujących

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych - warsztat przygotowujący zamawiających. - warsztat przygotowujący zamawiających.

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych - warsztat przygotowujący zamawiających.

Intensywny kurs zamówień publicznych w praktyce - od ogłoszenia postępowania do raportu z realizacji zamówienia na podstawie ćwiczeń, case studies i orzecznictwa od ogłoszenia postępowania do raportu z realizacji zamówienia na podstawie ćwiczeń, case studies i orzecznictwa

Intensywny kurs zamówień publicznych w praktyce - od ogłoszenia postępowania do raportu z realizacji zamówienia na podstawie ćwiczeń, case studies i orzecznictwa

XXVIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych ds. Zamówień Publicznych

XXVIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

STARTER PZP - kurs dla początkujących w zamówieniach publicznych - kurs dla początkujących w zamówieniach publicznych

STARTER PZP - kurs dla początkujących w zamówieniach publicznych

TOTAL PZP - przekrojowy kurs Prawa zamówień publicznych na 3 poziomach zaawansowania - przekrojowy kurs Prawa zamówień publicznych na 3 poziomach zaawansowania

TOTAL PZP - przekrojowy kurs Prawa zamówień publicznych na 3 poziomach zaawansowania

EKSPERT PZP - kurs zamówień publicznych dla profesjonalistów - kurs zamówień publicznych dla profesjonalistów

EKSPERT PZP - kurs zamówień publicznych dla profesjonalistów

MASTER PZP - kurs Prawa zamówień publicznych z licencją ApexNet. - kurs Prawa zamówień publicznych z licencją ApexNet

MASTER PZP - kurs Prawa zamówień publicznych z licencją ApexNet.

Master eNotices2 - kurs praktyczny kurs praktyczny

Master eNotices2 - kurs praktyczny

Klucz do sukcesu - szkolenia stacjonarne zamówienia publiczne

Prawo zamówień publicznych jest na tyle złożone, że dokładne poznanie go może wpłynąć na sukces danego przedsięwzięcia. Dlatego też warto jest korzystać ze szkoleń z zamówień publicznych, które mają na celu przybliżenie wszelkich szczegółów związanych z ustawodawstwem w tym zakresie. Dzięki szkoleniom prowadzonym w trybie stacjonarnym, można w sposób szybki i trwały zdobyć przydatną wiedzę w zakresie zamówień publicznych, a dotyczącą m.in.:

Najogólniej rzecz ujmując, szkolenia obejmują kompleksową regulację zamówień publicznych w postaci odpłatnych umów zawieranych między zamawiającymi a wykonawcami.

Szkolenia - zamówienia publiczne stacjonarnie

Korzystając z usług firm szkoleniowych o bogatym doświadczeniu prowadzących i ugruntowanej na rynku pozycji, można zapewnić sobie z jednej strony przewagę nad konkurencją w zakresie zamówień publicznych, a z drugiej - zapewnić danej jednostce kompletną wiedzę w sferze udzielania zamówień. Kursanci korzystający z usług firmy szkoleniowej ApexNet, specjalizującej się właśnie w zamówieniach publicznych, zyskują dostęp do skutecznej i merytorycznej wiedzy w zakresie:

Szkolenia stacjonarne z zamówień publicznych prowadzone są przez doświadczoną w branży kadrę w większości miast wojewódzkich i nie tylko. Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniach na miejscu, sprawdź naszą ofertę na szkolenia z zamówień publicznych online.Newsletter

Zapisz się na bezpłątny newsletter ApexNet, a otrzymasz:

  •  Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  •  Powiadomienia o bezpłatnych materiałach merytorycznych
  •  Informacje o akcjach specjalnych i nadchodzących szkoleniach