Ustawa Prawo zamówień publicznych (z 11 września 2019 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) objęła swoim zakresem w sposób kompleksowy i wyczerpujący całą sferę dotyczącą zamówień publicznych w postaci umów o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy albo usługi, świadczone przez wykonawców na rzecz zamawiających podmiotów ze sfery publicznej. Należy podkreślić, że przepisy regulujące tę sferę współpracy publiczno-prywatnej są bardzo istotne dla przejrzystości i równości prowadzenia działalności w rzeczonym zakresie i obowiązują powszechnie w wielu krajach od bardzo wielu lat. Jest to też ustawodawstwo na tyle szerokie i trudne w interpretacji, że dla właściwej interpretacji i pełni wiedzy, warto skorzystać z profesjonalnych szkoleń w tym zakresie.Newsletter

Zapisz się, otrzymasz:

  • Najnowsze informacje o zmianach w prawie
  • Prezenty i promocje na szkolenia
  • Bezpłatne materiały merytoryczne