Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Wykonawca w praktyce...

SZKOLENIA OTWARTE

Wykonawca w praktyce – jak skutecznie pozyskiwać i realizować zamówienia publiczne w 2024 r w zgodzie z przepisami prawa i najnowszym orzecznictwem

TEMAT

Wykonawca w praktyce

– jak skutecznie pozyskiwać i realizować zamówienia publiczne w 2024 r. w zgodzie z przepisami prawa i najnowszym orzecznictwem

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dzięki praktycznej wiedzy, uczestnicy zyskają kluczowe umiejętności, aby skutecznie unikać błędów na rynku zamówień publicznych.

Szkolenie ma na celu „uzbroić” wykonawców w praktyczną wiedzę, realne przykłady i wnioski z orzecznictwa KIO, które pozwolą na skuteczne konkurowanie na rynku ZP w coraz trudniejszej i  dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Wyroki, kazusy, przykładowe zapisy i wskazówki niezbędne dla każdego wykonawcy.

Nie zwlekaj, zapisz się na szkolenie już dziś!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW

 1. Polisa OC wykonawcy – jak nie popełnić błędu wykazując swój potencjał finansowy
 2. Wykluczenie wykonawcy z uwagi na nienależyte wykonanie zamówienia – kiedy w praktyce jest możliwe? Czy zapłata kary umownej w przeszłości ma tu znaczenie?
 3. Pomoc zamawiającemu w przygotowaniu zamówienia a późniejsze wykluczenie oferenta. Kiedy jest możliwe?
 4. Skuteczne samooczyszczenie – jak i kiedy go dokonać, by nie zostać wykluczonym.
 5. Daty, daty i jeszcze raz daty – dlaczego kalendarz jest tak ważny w wykazywaniu braku podstaw wykluczenia i w spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? Praktyczne znaczenie „dokumentów aktualnych na dzień złożenia”.

KONSORCJUM I KORZYSTANIE ZE ZDOLNOŚCI PODMIOTÓW TRZECICH

 1. Powoływanie się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum – zasady i ograniczenia
 2. Sumowanie potencjału konsorcjantów, by wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu – złe i dobre praktyki
 3. Jak podzielić się pracami w ramach konsorcjum, by było to zgodne z Pzp?
 4. Jak nie wpaść w pułapki art. 117 ust. 4 Pzp (podział obowiązków między konsorcjantów)?
 5. Co oznacza w praktyce realny dostęp do udostępnianych zasobów?
 6. Czy podmiot trzeci udostępniający zasoby musi być podwykonawcą?

WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

 1. Wymagana treść pełnomocnictwa do reprezentacji wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 2. W jakiej formie udzielić pełnomocnictwa, by była ona zgodna z wymogami Pzp?
 3. Czy można uzupełnić pełnomocnictwo podpisane z datą bieżącą?
 4. Logika vs formalizm – orzecznictwo dotyczące wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Jak robić to skutecznie? Orzecznictwo przydatne do ataku i obrony w KIO.
 5. Tajemnica przedsiębiorstwa – jak przekuć w praktykę najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i KIO.
 6. Przedmiotowe środki dowodowe – jak składać, uzupełniać i unikać popełniania błędów, których nie da się naprawić.
 7. Wyjaśnienia dokumentów – kiedy się z nimi spotkasz i dlaczego mają dwie podstawy prawne
 8. Co zrobić gdy nie możesz złożyć oferty wskutek awarii platformy zakupowej?
 9. Równoważność w ofercie wykonawcy – przykłady ograniczające konkurencję
 10. Czy wykonawca może domagać się w KIO unieważnienia postępowania, mimo, że nie ma szans na pozyskanie zamówienia?

 

PODWYKONAWSTWO

 1. Kto jest, a kto nie jest podwykonawcą w zamówieniach publicznych?
 2. W jakim zakresie i kiedy zamawiający bada sytuacje podmiotowa podwykonawcy?
 3. Czy zawsze możliwe jest korzystanie z podwykonawców czy może to być ograniczone?
 4. Jakie ograniczenia dotyczące treści umów podwykonawczych przewiduje Pzp?

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

 1. Waloryzacja z uwagi na wzrost kosztów realizacji zamówienia – obowiązki i możliwości
 2. Kwestionowanie treści klauzul waloryzacyjnych. Jak skutecznie waloryzować wynagrodzenie w kontraktach publicznych? Dobre i złe praktyki, przykłady klauzul umownych.
 3. Zmiana wynagrodzenia – rebus sic stantibus i inflacja.

ZMIANY UMÓW ZE SZCZEGÓLNYCM UWZGLEDNIENIEM SKUTKÓW WOJNY NA UKRAINIE I SPECUSTAWY

 1. Specustawa waloryzacyjna – co i kiedy można zmienić w umowie?
 2. Siła wyższa jako przesłanka zmiany umowy. Czy wojna na Ukrainie to dziś wciąż siła wyższa w świetle prawa?
 3. Odmowa zawarcia aneksu umowy – jakie możliwości ma wykonawca?

KLAUZULE ABUZYWNE – JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ O UMOWY SZANUJĄCE INTERESY WYKONAWCÓW

 1. Kategorie klauzul abuzywnych i konkretne przykłady z umów
 2. Orzecznictwo ws. niedozwolonych klauzul

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

 

OPINIE

Szkolenie prowadzone w sposób interesujący, w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Prowadzący - Pan Damian Michalak - wykazał się ogromną wiedzą merytoryczną, popartą doświadczeniem i praktyką. Polecam serdecznie!

Katarzyna Karpińska - Urząd Gminy Czerwonak

Szkolenie zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Spełniło moje oczekiwania. Prowadzący posiadający dużą wiedzę teoretyczną i potrafiący ją przekazać uczestnikom szkolenia. Mogę zdecydowanie polecić innym

Justyna Buczkowska - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- Oddział Regionalny w Poznaniu

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń