Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Wykonawca w praktyce...

SZKOLENIA OTWARTE

Wykonawca w praktyce – jak skutecznie pozyskiwać i realizować zamówienia publiczne w 2024 r w zgodzie z przepisami prawa i najnowszym orzecznictwem

TEMAT

Wykonawca w praktyce

– jak skutecznie pozyskiwać i realizować zamówienia publiczne w 2024 r. w zgodzie z przepisami prawa i najnowszym orzecznictwem

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dzięki praktycznej wiedzy, uczestnicy zyskają kluczowe umiejętności, aby skutecznie unikać błędów na rynku zamówień publicznych.

Szkolenie ma na celu „uzbroić” wykonawców w praktyczną wiedzę, realne przykłady i wnioski z orzecznictwa KIO, które pozwolą na skuteczne konkurowanie na rynku ZP w coraz trudniejszej i  dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Wyroki, kazusy, przykładowe zapisy i wskazówki niezbędne dla każdego wykonawcy.

Nie zwlekaj, zapisz się na szkolenie już dziś!

Rekomendacje uczestników

TRENER

Damian Michalak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Właściciel kancelarii prawniczej, doświadczony doradca i szkoleniowiec.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 222
Liczba opinii o trenerze: 229

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych oraz współpracą prywatnych inwestorów z sektorem publicznym. Wspiera zamawiających w organizacji procedur zakupowych (w tym finansowanych z zewnętrznych źródeł), a wykonawców w skutecznym ubieganiu się o zamówienia publiczne i kontrakty PPP, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obsługuje na stałe przedsiębiorców startujących w przetargach pomagając im zarówno na etapie proceduralnym, jak i w toku realizacji kontraktów o zamówienia publiczne. Doświadczony pełnomocnik przed KIO.

PROGRAM

KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW

 1. Polisa OC wykonawcy – jak nie popełnić błędu wykazując swój potencjał finansowy
 2. Wykluczenie wykonawcy z uwagi na nienależyte wykonanie zamówienia – kiedy w praktyce jest możliwe? Czy zapłata kary umownej w przeszłości ma tu znaczenie?
 3. Pomoc zamawiającemu w przygotowaniu zamówienia a późniejsze wykluczenie oferenta. Kiedy jest możliwe?
 4. Skuteczne samooczyszczenie – jak i kiedy go dokonać, by nie zostać wykluczonym.
 5. Daty, daty i jeszcze raz daty – dlaczego kalendarz jest tak ważny w wykazywaniu braku podstaw wykluczenia i w spełnianiu warunków udziału w postępowaniu? Praktyczne znaczenie „dokumentów aktualnych na dzień złożenia”.

KONSORCJUM I KORZYSTANIE ZE ZDOLNOŚCI PODMIOTÓW TRZECICH

 1. Powoływanie się na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum – zasady i ograniczenia
 2. Sumowanie potencjału konsorcjantów, by wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu – złe i dobre praktyki
 3. Jak podzielić się pracami w ramach konsorcjum, by było to zgodne z Pzp?
 4. Jak nie wpaść w pułapki art. 117 ust. 4 Pzp (podział obowiązków między konsorcjantów)?
 5. Co oznacza w praktyce realny dostęp do udostępnianych zasobów?
 6. Czy podmiot trzeci udostępniający zasoby musi być podwykonawcą?

WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURALNE

 1. Wymagana treść pełnomocnictwa do reprezentacji wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 2. W jakiej formie udzielić pełnomocnictwa, by była ona zgodna z wymogami Pzp?
 3. Czy można uzupełnić pełnomocnictwo podpisane z datą bieżącą?
 4. Logika vs formalizm – orzecznictwo dotyczące wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Jak robić to skutecznie? Orzecznictwo przydatne do ataku i obrony w KIO.
 5. Tajemnica przedsiębiorstwa – jak przekuć w praktykę najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i KIO.
 6. Przedmiotowe środki dowodowe – jak składać, uzupełniać i unikać popełniania błędów, których nie da się naprawić.
 7. Wyjaśnienia dokumentów – kiedy się z nimi spotkasz i dlaczego mają dwie podstawy prawne
 8. Co zrobić gdy nie możesz złożyć oferty wskutek awarii platformy zakupowej?
 9. Równoważność w ofercie wykonawcy – przykłady ograniczające konkurencję
 10. Czy wykonawca może domagać się w KIO unieważnienia postępowania, mimo, że nie ma szans na pozyskanie zamówienia?

 

PODWYKONAWSTWO

 1. Kto jest, a kto nie jest podwykonawcą w zamówieniach publicznych?
 2. W jakim zakresie i kiedy zamawiający bada sytuacje podmiotowa podwykonawcy?
 3. Czy zawsze możliwe jest korzystanie z podwykonawców czy może to być ograniczone?
 4. Jakie ograniczenia dotyczące treści umów podwykonawczych przewiduje Pzp?

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY

 1. Waloryzacja z uwagi na wzrost kosztów realizacji zamówienia – obowiązki i możliwości
 2. Kwestionowanie treści klauzul waloryzacyjnych. Jak skutecznie waloryzować wynagrodzenie w kontraktach publicznych? Dobre i złe praktyki, przykłady klauzul umownych.
 3. Zmiana wynagrodzenia – rebus sic stantibus i inflacja.

ZMIANY UMÓW ZE SZCZEGÓLNYCM UWZGLEDNIENIEM SKUTKÓW WOJNY NA UKRAINIE I SPECUSTAWY

 1. Specustawa waloryzacyjna – co i kiedy można zmienić w umowie?
 2. Siła wyższa jako przesłanka zmiany umowy. Czy wojna na Ukrainie to dziś wciąż siła wyższa w świetle prawa?
 3. Odmowa zawarcia aneksu umowy – jakie możliwości ma wykonawca?

KLAUZULE ABUZYWNE – JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ O UMOWY SZANUJĄCE INTERESY WYKONAWCÓW

 1. Kategorie klauzul abuzywnych i konkretne przykłady z umów
 2. Orzecznictwo ws. niedozwolonych klauzul

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

 

OPINIE

Szkolenie prowadzone w sposób interesujący, w pełni zaspokoiło moje oczekiwania. Prowadzący - Pan Damian Michalak - wykazał się ogromną wiedzą merytoryczną, popartą doświadczeniem i praktyką. Polecam serdecznie!

Katarzyna Karpińska - Urząd Gminy Czerwonak

Szkolenie zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Spełniło moje oczekiwania. Prowadzący posiadający dużą wiedzę teoretyczną i potrafiący ją przekazać uczestnikom szkolenia. Mogę zdecydowanie polecić innym

Justyna Buczkowska - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- Oddział Regionalny w Poznaniu

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Oferta specjalna "2S"
Miejsce Termin Trener Cena
DOBIERZ VOD 50% TANIEJ
więcej informacji
WARSZAWA, GOLDEN FLOOR PROSTA 27-28 lutego 2024 Damian Michalak 1399.00 zł netto + 23% VAT 1949.00 zł netto + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz szkolenia@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058900